Senioradvokat Axel Naustdal Cooper i KLuge Advokatfirma har klare meninger om utviklernes håndtering av merverdiavgiftsspørsmål.
Senioradvokat Axel Naustdal Cooper i KLuge Advokatfirma har klare meninger om utviklernes håndtering av merverdiavgiftsspørsmål.

Store verdier å hente på moms

Eiendomsutviklere kan spare store beløp på å gjøre en grundig og langvarig jobb med merverdiavgift.

Publisert

Det sier Axel Naustdal Cooper til Estate Nyheter. Han begynte før sommeren som senioradvokat i Kluge Advokatfirma. Han har tidligere jobbet i avgiftsavdelingen i EY i flere år, med spesielt fokus på merverdiavgift opp mot fast eiendom. I Kluge har han gått inn i eiendomsteamet, og vil også der ha særlig fokus på merverdiavgift innenfor eiendomsutvikling.

– Jeg har bistått eiendomsaktører med merverdiavgift, alt fra store utviklingsprosjekter til mindre tomteutviklere. Det er en utfordring at spesialistene på avgift ofte kommer sent inn i prosjektene, og da blir det fort en oppryddingsjobb, sier Naustdal Cooper til Estate Nyheter.

Han mener rådgivningen innenfor avgift bør samkjøres med den øvrige juridiske rådgivningen til eiendomsutviklerne.

– Det som er spennende med å komme inn i et system som Kluge, er at vi kan følge hele livsløpet til en eiendom. Jeg er mest opptatt av optimalisering av utviklingsprosjekter i eiendom. Innenfor merverdiavgift er vi avhengig av at man holder seg til det man opprinnelig planla. Man bør følge utviklerne gjennom hele løpet til eiendommen, det gir andre muligheter enn bare ren avgiftsrådgivning, sier Naustdal Cooper.

Merverdiavgift utgjør en stor del av kostnadene i et prosjekt. Axel Naustdal Cooper mener avgiftsreglene kan oppleves som noe tilfeldig. Det er derfor mye å hente ut for eiendomsaktører som planlegger det godt.

– Når man kan minimere avgiftsbelastningen, så utgjør det en stor verdi for utviklerne, sier Kluge-advokaten.

Han mener en svært aktuell utfordring er de prosjektene hvor avgiftsekspertene bistår innledningsvis.

– Vi kommer gjerne med et notat om merverdiavgift og optimal strukturering, men så blir vi ikke koblet på videre i prosessen. Merverdiavgiftsrådene som blir gitt innledningsvis er avhengig av at det faktum som ble lagt til grunn blir en realitet. Ofte vil det i livsløpet til et utviklingsprosjekt være behov for større eller mindre endringer, og dersom man ikke tenker avgift i hele prosessen kan det fort gå tapt store verdier. Det er særlig her jeg har stor glede av å være en del av Kluges eiendomsteam. Jeg er en del av hvert steg i prosessene og kan gi løpende råd på utfordringene, sier Naustdal Cooper.