Rune Svindland mener det er for dårlig datagrunnlag i det norske næringseiendomsmarkedet
Rune Svindland mener det er for dårlig datagrunnlag i det norske næringseiendomsmarkedet

Skal bli eiendomsbransjens Bloomberg

Econ Consulting Group skiller ut satsingen på næringseiendomsdata og -analyse i eget selskap. Ambisjonene er å bli for eiendomsbransjen hva Bloomberg ble for finansbransjen.

Publisert Sist oppdatert

– Markedet for næringseiendom er ekstremt stort, med mange aktører. Men det er veldig underanalysert og lukket. Det er mye hemmelighold og datagrunnlaget er dårlig. Aktørene blir ofte veldig avhengig av meglerne, som selvsagt har god overordnet markedsoversikt og detaljkunnskap om egne transaksjoner og oppdrag, men har kanskje ikke dybdeanalyse av data som sin kjernevirksomhet, sier Rune Svindland i Econ Consulting Group til Estate Nyheter.

Han så store muligheter i markedet, og startet arbeidet med å kartlegge alle næringseiendommene i Stavanger-området. Først ble hele eiendomsmassen kartlagt, noe som viste store avvik sammenlignet med offentlige registre. Deretter ble eiendomsinformasjonen satt sammen med informasjon om selskapene som leier lokaler og mye annen informasjon. Etter at hele Nord-Jæren var blitt kartlagt, ble den samme jobben gjort i Bergen og Trondheim. Nå er Econ i full gang med å kartlegge Oslo-markedet, hvor avviket synes enda større sammenlignet med offentlige registre.

– Nå etablerer vi et nytt selskap med all denne informasjonen, sier Svindland.

Det nye selskapet, som har fått navnet CREATE-Solutions (Commercial Real Estate Analysis Tools E-Solutions), står bak produktkonseptet CREATE+. CREATE+ består av informasjonsdatabaser med tilhørende styrings- og beslutningsverktøy for aktører som jobber med næringseiendom. Databasene er hierarkisk oppbygd, og inneholder omfattende eiendomsinfo fra aggregerte nivåer (geografi, bygningstype, mv.) ned til hver enkelt bygningskropp. Man kan blant annet se hvem som eier bygg, hvilke leietakere byggene har, hvor mye som står ledig i området og få annen dybdeinnsikt.

– Vi bygger eiendomsbransjens svar på Bloomberg-terminalen, sier Svindland.

Aktører som Smedvig Eiendom, DNB Næringsmegling og E.C. Dahls Eiendom har vært blant støttespillerne i oppstarten. Forretningsmodellen vil bygge på en høy andel repetetive inntekter, som skal sikre stabil og forutsigbar kontantstrøm. CREATE+ er bygd opp rundt de fire områdene Analytics (skal gi dybdeinnsikt om markedet), Portfolio (et porteføljestyringsverktøy som gir fullstendig og løpende oversikt over eiendomsporteføljen), Edge (kartlegging av leietakermarkedet) og Vision (skal gi et faktabasert analysegrunnlag i beslutningsprosessene).

Econ Consulting Group utvikler ikke eget software, men databaser og verktøy bygget på standard Microsoft plattform.