Selger ut porteføljen

NLI Eiendomsinvest AS er i ferd med å selge ut porteføljen, trolig for over 1,7 milliarder.

Publisert Sist oppdatert

Dette er en artikkel fra NE nyheter, som nå er blitt til Estate Nyheter. Redaksjonen.

NLI Eiendomsinvest AS er et eiendomsinvesteringsselskap som eier og drifter nærings-, logistikk- og industrieiendommer i Norge, Sverige og Danmark. Porteføljen ble kjøpt i perioden desember 2006-desember 2007 og bestod opprinnelig av 39 nærings-, logistikk og industrieiendommer.

Siden etableringen har selskapet til sammen solgt 19 eiendommer i Norge, senest en andel på 25 prosent i Raufoss Næringspark nå på nyåret. Den gjenværende porteføljen som skal selges, består i dag av 19 eiendommer, hvorav 9 eiendommer ligger i Norge, 9 i Sverige og en i Danmark.

EksklusivitetNLI Eiendomsinvest inngikk i vår en eksklusivitetsavtale med det britiske private equity-selskapet Round Hill Capital om kjøp av porteføljen. Round Hill har nå ifølge et aksjonærbrev fra NLI datert 21. juli løftet samtlige av sine gjenværende forbehold, som finansiering, due diligence og kjøpekontrakt.

Det foreligger ifølge aksjonærbrevet også en enighet mellom Round Hill Capital og administrasjonen i NLI Eiendomsinvest AS om de kommersielle vilkårene for en transaksjon. Planen er at samtlige datterselskaper i NLI Eiendomsinvest AS selges til Round Hill Capital.

Det er bare ett hinder som står igjen, at aksjonærene i NLI på et aksjonærmøte 10. august samtykker til salget. Det forutsetter en tilslutning fra minimum 35 prosent av fremmøtt aksjekapital. Daglig leder Per Morten Kiil i NLI Eiendomsinvest bekrefter torsdag kveld det kommende salget, men tar forbehold om at aksjonærene sier ja 10. august. Det har han tro på at de gjør.

Fastsatte strategier– Ledelsen jobber etter oppdrag fra styret og ut fra fastsatte strategier om realisasjon av porteføljen. Vi har jobbet med dette en stund og har solgt ut andre eiendommer, som vår andel i Raufoss, sier Kiil til NE nyheter.

Pangea Property Partners har vært rådgiver for NLI Eiendomsinvest i dette porteføljesalget.– Det er et relativt oversiktlig marked for industri- og logistikkeiendommer i Skandinavia. Pangea har god kontroll over hvem som er potensielle kjøpere, sier Kiil om kjøperen.

Han tror på en salgssum for porteføljen på i overkant av 1,7 milliarder kroner. Kiil anslår at 55-60 prosent av verdiene ligger i den svenske porteføljen. Den danske eiendommen er verdt drøyt 50 millioner kroner.

600-650 mill.Da snakker vi om en sum for den norske porteføljen, som for en stor del er på Forus og i Stavanger-området tilsvarende 600-650 millioner kroner. Hele porteføljen ble ved årsskiftet verdsatt til 2175 millioner kroner, men det var med andelen i Raufoss.

NLI Eiendomsinvest skriver videre i aksjonærbrevet at en av årsakene til at forhandlingene har trukket ut i tid, har vært at Round Hill Capital har fremsatt krav om et prisavslag etter å ha avsluttet sin due diligence-prosess. Dette har vært et vilkår for å gjennomføre transaksjonen.

Hovedargumentet for et prisavslag er at leietakeren Europris har opplyst at de ikke kommer til å gå inn på et langvarig leieforhold med NLI Eiendomsinvest AS etter utløp av eksisterende leiekontrakter i Fredrikstad. Europris har i stedet valgt en ny lokalisering for sitt hovedlager.

Usikker VEKEn konsekvens av dette er at verdijustert egenkapital (VEK) nå i NLI er estimert til ca 640 millioner kroner, tilsvarende ca. 400 000 kroner per aksje. Det er et estimat som kan bli endret, og som ifølge aksjonærbrevet ikke kan forventes å være ensbetydende med den faktiske utbetalingen til aksjonærene.

Blant annet er det knyttet usikkerhet til eksempelvis estimert beløp for avviklingskostnader, og det er foreløpig heller ikke tatt avsetninger for ukjente forhold, som mulige garantikrav.

De største aksjonærene i NLI Eiendomsinvest AS er stiftelsen UNI med 10,6 prosent av aksjene, Nortura Konsernpensjonskasse med 7,2 prosent, Ulsmo Eiendom (Ulstein-familien) med 5,5 prosent og Cape Invest AS med 3,75 prosent. Totalt er det hele 400 aksjonærer i selskapet.