Prisantydningen er 105 millioner kroner.

Selger tre Snøhetta-tegnede bygårder i Oslo

Norwegian Ground AS har hyret inn Snøhetta for å gjøre tre bygårder mer salgbare.

Publisert

Rune Arnhoff bygget opp importselskapet Relekta AS, som han solgte i fjor. Året før kjøpte han de tre nabobygårdene Mariboes gate 9 og Bernt Ankers gate 5 og 7 gjennom Norwegian Ground AS, hvor han eier 71 prosent av aksjene.

Siden har Norwegian Ground engasjert Snøhetta til å tegne ut et prosjekt for de tre bygårdene, og det foreligger nå en rammetillatelse for eiendommene. Ifølge prospektet har prosjektet gode, arealeffektive løsninger samtidig som det er kommet inn grønne lunger i bakgården.

– Snøhetta har vært nytenkende og løsningsorienterte. De har laget en detaljprosjektering hvor de har spesifisert materialer og designløsninger, noe som går lengre enn vanlige rammer. Dette vil gi kjøper anledning til å bygge i henhold til rammen. Dermed kan kjøper bygge de første ordentlige Snøhetta-leilighetene for sine kommende beboere, heter det i prospektet.

– Det har tatt litt tid å få på plass dette prosjektet , blant annet fordi Norwegian Ground har hatt en lang dialog med Byantikvaren. Nå er dette blitt et fint prosjekt, og det har allerede vært stor interesse for eiendommen, sier eiendomsmegler MNEF Monica Jacobsen i Colliers International.

Med rammetillatelsen kan de 3 bygårdene med dagens 19 leiligheter bygges om til 30 leiligheter, som til sammen utgjør ca. 1.650 kvadratmeter. Samtlige av dagens leiligheter blir fristilt for leieforhold i august.

De tre bygårdene rommer også fire næringslokaler på til sammen ca. 400 kvadratmeter BTA. Næringslokalene i Mariboes gate 9 og Bernt Ankers gate 5 kan reforhandles til markedsvilkår i fjerde kvartal 2018, mens Bernt Ankers gate 7 kan reforhandles til markedsleie når ombygging i henhold til ramme er gjennomført.

Prisantydningen for de 3 bygårdene er 105 millioner kroner.

Powered by Labrador CMS