Partnerne klare

Aspelin Ramm og Vedal blir Bondelagets samarbeidspartnere i Landbrukskvartalet.

Publisert Sist oppdatert

Dette er en artikkel fra NE nyheter, som nå er blitt til Estate Nyheter. Redaksjonen.

Eiendommen (bildet) har et tomteareal på 12,25 mål og en bygningsmasse som består av seks bygninger som er fra 50 til 100 år gamle. Meierivirksomheten til Fellesmeieriet på eiendommen ble avviklet så langt tilbake som i 1974. Dagens bygningsmasse fremstår derfor som utdatert, og arealene er dårlig utnyttet.

Nå skal området utvikles av det nystiftede selskapet Landbrukskvartalet Utvikling AS, som er eid med 50 prosent av Schweigaards gate 34 AS og VARE AS med 50 prosent. Dette selskapet eies med 50 prosent hver av av Aspelin Ramm Eiendom AS og Vedal Investor AS. Norges Bondelag er hovedaksjonær i Schweigaards gate 34 AS med 91 prosent av aksjene,

Norges Bondelag skriver på hjemmesidene at utbyggingen av tomten på sikt vil være viktig for Bondelagets økonomiske stilling. Verdien av tomten er beregnet til om lag 500 millioner kroner, som ifølge Bondelaget er en vesentlig høyere sum enn det de ville oppnådd ved salg av råtomten.

– På samme måte som vi bønder har som mål å overlate gården i bedre stand enn vi overtok den, skal vi som Bondelag utvikle bygården vi eier i fellesskap. Vi legger vekt på at området fortsatt skal være Landbrukskvartalet, og med utviklingen skal vi sette vårt grønne preg på bybildet, sier generalsekretær Per Skorge i Norges Bondelag til hjemmesidene.

Adm. direktør Gunnar Bøyum i Aspelin Ramm sier på vegne av selskapet og Vedal at området er stort nok til å skape et nytt tyngdepunkt i det han omtaler som en spennende og mangfoldig del av Oslo. Eiendomssjef Knut Hoff i Schweigaards gate 34 AS sier at i likhet med Bjørvika og området rundt Oslo S, er Grønland i sterk utvikling.

– Vi har store ambisjoner om å bidra til å løfte området, og det krever kompetanse og gjennomføringskraft som Aspelin Ramm og Vedal har, sier Hoff.

Utbyggingen skal ha en tydelig miljøprofil, der utviklerne ser for seg svært energieffektive bygningsløsninger. Eierne vurderer også bondens butikk, bondens restaurant og ellers åpne løsninger.

Powered by Labrador CMS