Må ut med 37 mill.

Orkla må ut med 37 millioner kroner i kontantbidrag til Drammensveien 149.

Publisert Sist oppdatert

Dette er en artikkel fra NE nyheter, som nå er blitt til Estate Nyheter. Redaksjonen.

Orkla skal bygge nytt hovedkontor på eiendommen, et omstridt høyhus (se illustrasjon), der Plan- og bygningsetaten har tatt ned antall etasjer fra 21 til 16.

Utbygging på Skøyen har i realiteten stoppet opp, som følge av rekkefølgekrav, og at utbyggerne blant annet må punge ut for den nye Fornebubanen. Nå foreligger utbyggingsavtalen for Drammensveien 149, og den gir et interessant innsyn i hva utbyggerne kan vente seg.

Eiendoms- og byfornyelsesetaten (EBY) har for Drammensveien 149 tatt utgangspunkt i Plan- og bygningsetatens forslag, Alternativ 2. Her må Orkla etter avtalen ut med et anleggsbidrag på 1250 kroner kvadratmeteren for de 10 000 kvadratmeterne med arealer som ligger innenfor kommunedelplanen for Skøyen, altså 12,5 millioner kroner.

For de 11 000 kvadratmeterne som ligger utenfor denne delen, er bidraget 3000 kroner per kvadratmeteren, 33 millioner kroner. Til sammen snakker vi om et anleggsbidrag på 45,5 millioner kroner, eller i snitt 2167 kroner per kvadratmeter.

Til fradrag kommer 8,27 millioner kroner for del av Sofienlund park, slik at det totale kontantbidraget skal utgjøre 37,23 millioner kroner, 1773 kroner per kvadratmeter. 20 millioner kroner av bidraget skal brukes til å finansiere evighetsføljetongen Fornebubanen.

Men, dersom et «kompetent organ» i Oslo kommune ikke har besluttet igangsettelse av bygging av Fornebubanen med Skøyen T-banestasjon innen 31.12.2021, skal kontantbidraget nedjusteres til totalt 17 millioner kroner per. 3. kvartal 2015.

Orkla må som de andre utbyggerne på Skøyen avfinne seg med flere rekkefølgebestemmelser før de kan starte byggingen. Det viktigste kravet er at en ny stasjon med oppganger for Fornebubanen på Skøyen være sikret opparbeidet.

Det skal også opparbeides et kryss mellom Gustav Vigelands vei på Thune og kryss ved Hoffselva/Nedre Skøyen vei ved Skøyen stasjon. Videre må Orkla for egen regning og risiko prosjektere og opparbeide del av park på Sofienlund.

Powered by Labrador CMS