FINALISTER 2018: F.v. Førstehjemsboliger på Furuset, Bumerangbru og Jungelbru på Alna, og Kulturhuset 2.0 ved Youngstorget. (Foto: Oslo kommune/Sturlason)
FINALISTER 2018: F.v. Førstehjemsboliger på Furuset, Bumerangbru og Jungelbru på Alna, og Kulturhuset 2.0 ved Youngstorget. (Foto: Oslo kommune/Sturlason)

Kulturhuset 2.0 ved Youngstorget får Oslo bys arkitekturpris 2018

Tuvalu arkitekter AS, byggherre Kulturhuset i Oslo AS og Olav Thon mottok torsdag 18. oktober Oslo bys arkitekturpris 2018 for Kulturhuset 2.0 ved Youngstorget.

Publisert

Prisen ble delt ut av ordfører Marianne Borgen og byutviklingskomiteens leder Victoria Marie Evensen i Oslo rådhus.

«I Kulturhuset finner juryen et svært levende og variert miljø nærmest til alle døgnets tider og alle ukens dager. Dette livet har funnet sin plass innenfor en typisk Oslo-bygård og bakgård. Kreftene bak har sett kvalitetene som allerede lå i bygningsmassen og de romlige sammenhengene, og det er på en måte gjort «minst mulig». Det som er gjort er gjort med stor kjærlighet til eksisterende materialkvaliteter, materialbruk, og på en måte slik at selv tidligere tiders bruk, slitasje og til dels forfall har funnet sin plass i den endelige opplevelsen. Bygget er også demokratifremmende og en arena for ytringer, debatter og seminarer, i tillegg til å være en møteplass og et sted for gode opplevelser.», skriver juryen blant annet i sin begrunnelse.

Prisen består av 50.000 kroner, i tillegg til en plakett og diplom.

LES OGSÅ: Fikk arkitekturpris for Afrika-prosjekt

Hedrende omtaleUtover prisvinner fikk to andre byggeprosjekter i Oslo hedrende omtale:

Førstehjemsboliger i Ulsholtsveien 31 på Furuset ved Haugen/Zohar Arkitekter AS, landskapsarkitekt Dronning Landskap AS og stiftelsen Betanien Oslo. «Det realiserte prosjektet er basert på en klar ide om å skape et samspill mellom eksisterende hus og ny bebyggelse, åpne utearealene mot Furuset kulturpark i sør og utvikle en hage som inviterer til et sosialt fellesskap

Bumerangbrua og Jungelbrua på Alna (Kryssing av Ytre Ringvei) ved Landskapsfabrikken AS, arkitekt SAAHA AS, broingeniør Degree of Freedom AS og byggherre Oslo kommune, Bymiljøetaten«Prosjektet har realisert en manglende turveiforbindelse i et ulendt område som del av byens satsning på et viktig lavterskeltilbud for alle. Prosjektets høye standard og gode stedstilpasning styrker de eksisterende landskapskvalitetene og tilfører et ellers trafikkutsatt område helt nye stedskvaliteter

LES OGSÅ: LINK vant arkitekturpris

Om Oslo bys arkitekturprisMed arkitekturprisen vil Oslo kommune hedre ny og god arkitektur. Det er Rådet for byarkitektur som nominerer kandidater til pris og hedrende omtale. Oslo bystyres byutviklingskomité avgir deretter sin innstilling til forretningsutvalget i Oslo kommune. Plan- og bygningsetaten er sekretariat for prisen.

De nominerte presenteres i en utstilling som kan sees på Rådhusplassen fram til 28. oktober.

Powered by Labrador CMS