Eiendommen på Sørumsand ligger rett ved jernbanestasjonen og har en veldig bra beliggenhet for boligutvikling.
Eiendommen på Sørumsand ligger rett ved jernbanestasjonen og har en veldig bra beliggenhet for boligutvikling.

Kjøpte industrieiendom på Sørumsand

NRP har kjøpt en industrieiendom på Sørumsand med solide leietakere, lang leiekontrakt og utviklingspotensial.

Publisert

Det er sammen med en mindre investorgruppering at NRP har kjøpt Industriveien 22 i Sørumsand. Eiendommen, som består av flere bygg, har en bygningsmasse på 18 000 kvadratmeter og en tomt er på 38 000 kvadratmeter. NRP skriver om kjøpet at eiendommen har en spennende beliggenhet rett ved siden av togstasjonen og sentrum i Sørumsand. Eiendommen er leid ut på lenge kontrakter til Eureka Pumps og Rainpower Norge.

Det er SPG Corporate Finance som var megler i transaksjonen. Ifølge en presentasjon sendt ut til interessenter hadde eiendommen en årlig husleie på 18,8 millioner kroner i 2016. Gjennomsnittlig gjenværende leietid er 12 år. Eiendommen har også et potensial for utvikling av boliger,

Sørum kommune vil ha flere boliger i Sørumsand sentrum, noe som gir utviklingsmuligheter i eiendommen som NRP har kjøpt. Det er foreslått å omregulere deler av området Sørumsand Næringspark til bolig og at deler av området skal fortsatt være regulert til industri. For eiendommen kan det tilsi at 1500 kvadratmeter av dagens tomt blir omregulert til boligformål. Sørum kommune. Ifølge presentasjonen kan den delen av tomten ha en verdi på 8 til 11 millioner krone ferdig regulert. På litt lengre sikt kan det også bli aktuelt å jobbe videre med omregulering av de resterende delene av eiendommen.