Kjøpe en gammel trafostasjon?

Tøyen kulturhus i Hovinveien 1 kneiser stolt på en høyde øst for Tøyensenteret. Den gamle trafostasjonen fra 1916 huser kunstnerleiligheter og en rekke kulturaktiviteter. Bygningen eies av Viken Eiendom, som vil selge både denne og sine fire andre eiendommer.

Publisert Sist oppdatert

Dette er en artikkel fra NE nyheter, som nå er blitt til Estate Nyheter. Redaksjonen.

Viken Eiendom eies dels av Oslo kommune (67%) og Hafslund (33%) og er opprettet for å forvalte og selge sine eiendommer på det åpne markedet så raskt det anses fornuftig, og til markedspris. Det opplyser direktør Ragnar Søegård i Viken Eiendom. Han skal selge fem eiendommer. Rosinen i pølsa er det gamle hovedkontoret til Oslo Lysverker på Solli Plass med 20 000 kvadratmeter. Tøyen Kulturhus med sine 6000 kvadratmeter er førstemann ut. Søegård selv antyder en salgspris på mellom 15 og 50 millioner kroner.

Ikke verdivurdertViken Eiendom ble skilt ut som eget selskap da Hafslund og Viken Energinett fusjonerte. Søegård regner med å komme i gang med salget før jul, etter at de har funnet meglere som kan ta seg av salgsarbeidet. Eiendommene er foreløpig ikke verdivurdert, opplyser Søgård.– Det er ikke sikkert vi gjør det heller. For næringseiendom blir salgsprisene ofte fastsatt etter forhandlinger mellom kjøper og selger, fordi eiendommene ofte er så spesielle, ikke minst trafostasjonen på Tøyen.

Kommunen leier og fremleierDet er Oslo kommune v/ Kontor-bedriften som leier bygningen av Viken Eiendom. Leien er forholdsvis lav, i størrelsesorden 1,5 – 2 millioner kroner årlig. Leiekontrakten går ut i 2005, med rett til opsjon og omforent leie, dvs. markedsleie.Direktør Gustav Sverdrup-Thygeson i Kontorbedriften bekrefter at kommunen er forberedt på å betale markedsleie etter 2005. Om Kontorbedriften vil fremleie på de nye betingelsene til er umulig å si i dag, men eventuelle fremleietakere må være forberedt på betydelig høyere leie enn dagens nivå, hvis da ikke kommunen på politisk grunnlag vil fremleie til subsidierte priser.– Kontorbedriften skal drive forretningsmessig. I dag subsidierer vi fremleietakerne gjennom driften. Derfor er dagens leiekontrakt spesiell. Den er ingen fordel for eieren. Fremleietakerne betaler 130 kroner pr. kvadratmeter pluss 250 kroner i felleskostnader. Det gir i underkant av en million kroner i årlige leieinntekter. Leien følger konsumprisindeksen, får NæringsEiendom opplyst. Den gamle trafostasjonen som Oslo Lysverker fra 1916 er et byggverk i nyklassisistisk industristil, med en bunnsolid og tung arkitektur. Her er mange tykke vegger, høyt under taket og små og store rom, ikke alle like egnet for vanlig kontorvirksomhet. Bygningen står på Byantikvarens gule liste og kan derfor ikke endres uten videre. Disse heftelsene kan gjøre salgsjobben tung. Men beliggenheten er praktfull, og eiendommen er uansett svært verdifull.Politisk støy i vente?Gunnar Leganger, direktør i Eiendoms- og byfornyelsesetaten, er styreleder i Viken Eiendom. Han må passe på at styret har politisk ryggdekning ved eventuelt salg. Generalforsamlingens flertall er i praksis finansbyråd Audun Iversen (H), som neppe vil legge hindringer i veien for et salg, om det da ikke blir en proteststorm som kan presse bystyret til å vise klør. Det anses lite trolig.Tøyen kulturhus er et samlingssted for en rekke kulturaktiviteter på østkanten. Oslo Teatersenter er hovedfremleietaker og betaler årlig 300 000 kroner til Kontorbedriften. Her har kunstnere sine atelierer, her øver amatørteatergrupper, kor og andre grupper. Den lave leien er et resultat av et bystyrevedtak fra 1993 om hva kunstnere skal betale til kommunen i leie av lokaler. Etter å ha vært tilholdssted for kulturaktiviteter i snart 30 år har ca. 2 millioner brukere vært innom huset, opplyser daglig leder Ragnhild Sørvig i Oslo Teatersenter. Ca. 20 000 brukere betjenes nå hvert år.Hva som skjer etter et eventuelt salg, vet ingen i dag, men dagens brukere er redd for å bli presset ut. Gustav Sverdrup-Thygeson i Kontorbedriften vil ikke spekulere i om det i så fall er politisk uheldig. – Det politiske scenariet knyttet til en ny fremleiekontrakt er et eget kapittel, sier han til NæringsEiendom.

Powered by Labrador CMS