Maj Hines går fra NHO til Wiersholm.
Maj Hines går fra NHO til Wiersholm.

Henter mva-ekspert

Wiersholm har ansatt Maj Hines for å styrke kompetansen innenfor merverdiavgift.

Publisert

Maj Hines begynte i midten av august og skal lede selskapets satsing på merverdiavgift. Hun kommer fra NHO, hvor hun har jobbet som advokat, og har også erfaring fra Skatteetaten, klagenemder og kommisjoner, samt fra forretningsadvokat- og revisjonsbransjen.

– Jeg er glad for å være en del av Wiersholms satsing på merverdiavgift og gleder meg til å ta fatt på oppgaven med å utvikle merverdiavgift som fagområde. Etter å ha arbeidet næringspolitisk og med ulike bransjer i mange år, ønsker jeg nå å benytte bakgrunnen min til å tilby bistand til konkrete næringsdrivende. Særlig innenfor næringseiendom, men f.eks. også i boligutviklingsprosjekter og offentlige prosjekter er det store penger å spare. Innen merverdiavgiftsområdet finnes også store fallgruver. Derfor bør man se nøye på hvordan dette spiller inn i et hvert eiendomsprosjekt, sier Hines.

Maj Hines skal arbeide på tvers av markeder og faggrupper i Wiersholm, men vil også inngå som en sentral brikke i Wiersholms eiendomsteam.

– Vi er veldig glade for at Maj Hines har valgt å bli en del av laget vårt. Transaksjoner og eiendomsutvikling blir stadig mer komplekst, og det er en absolutt nødvendighet for å unngå senere overraskelser at merverdiavgift håndteres både korrekt helt fra prosjektets spede begynnelse, sier partner og advokat Tom Rune Lian.

Wiersholm vil satse ytterligere på merverdiavgift i tiden fremover.

– Vi har allerede gjort flere ansettelser innenfor skatt og avgift, og teamet blir ytterligere utvidet i løpet av høsten, forteller leder av Wiersholms eiendomsgruppe, Ståle O. Meleng.

Jacob Mjelde blir også en del av Wiersholm-teamet. Han kommer fra PWC.

– Tanken bak satsningen er at vi skal dekke det behovet eiendomsaktører og andre klienter har for fullservice mva-bistand. Det være seg alt fra bistand i de mer komplekse spørsmål som gjerne oppstår i transaksjoner og struktureringer, som Tom Rune nevner, til de mer trivielle spørsmål som kan være utfordrende nok i den daglige mva-håndteringen, avslutter Meleng.