Over 200 medlemmer av Ung i Næringseiendom var på foreningens 15. treff hos DNB i Bjørvika.
Over 200 medlemmer av Ung i Næringseiendom var på foreningens 15. treff hos DNB i Bjørvika.

Halvveis i Bjørvika

Med litt over halve Bjørvika-utbyggingen unnagjort, fokuserer Oslo S Utvikling nå fullt på å utvikle det mest attraktive byområdet på bakkeplan.

Publisert Sist oppdatert

Onsdag ettermiddag avholdt Ung i Næringseiendom sitt femtende treff. Denne gangen var det hos DNB i Bjørvika at 200 medlemmer i foreningen trosset finværet og benket seg ned et par timer i DNBs auditorium. Konsernsjef Rune Bjerke startet det faglige opplegget med et foredrag om ledelse i det digitale skiftet, og fortalte om suksessen Vipps og flere fiaskoer som DNB har på samvittigheten.

– Det viktigste vi har jobbet med er å lære av våre feil. Vi må tørre å feile og sørge for at feilene gir innovasjon, var budskapet til Bjerke.

Anne Helene Mortensen, sjef i DNB Næringsmegling, modererte deretter en samtale mellom adm. direktør Rolf Thorsen i Oslo S Utvikling (OSU) og leder for næringseiendom i DNB, Olav T. Løvstad. Ifølge Thorsen hadde Bjørvika to grunneiere før Fjordbyvisjonen ble lansert. Det var NSB Eiendom, som senere ble til ROM Eiendom og Bane NOR Eiendom, og Oslo Havn (senere Hav Eiendom).

– OSUs røtter ligger i NSB. Fjordbyvisjonen ble lansert politisk rett før 2000. Da skjønte NSB at de satt på en gullgruve. NSB Eiendom hadde verken kapital eller kompetanse til å gjøre det selv, så de fikk med seg Linstow på et 50/50 eierskap. Partnerne trengte imidlertid risikoavlastning og Entra ble med på eiersiden. Det var svært aktive eiere, som hadde sine folk i styret, sier Thorsen.

Han mener at kombinasjonen av at ting tar tid og en utålmodighet fra eierne har vært viktig for utviklingen i Bjørvika.

– Bjørvika var Norges desidert mest trafikkerte vei for 14 år siden. En utrolig viktig milepæl var å få bort veien og investere i tunellen under byen og få trafikken vekk fra overflaten. Den andre viktige milepælen var å få operaen til Bjørvika. Akkurat nå er vi nok på peak på byggevirksomhet i Bjørvika. Det brukes 230-240 millioner kroner i måneden på bygging nå. Ved siste årsskiftet var halvparten av Bjørvika frem til Sørenga ferdig. Alt vil være ferdig i 2024/25 frem til Sørenga, sa Thorsen.

Han fortalte videre at OSU er veldig opptatt av å hele veien måle områdets attraktivitet blant befolkningen.

– Vi skal være et attraktivt nabolag og destinasjon. Det som virkelig gjenstår er å bygge attraktiviteten på bakkeplan. Om ti år så er vi der med det mest attraktive området. Vi har veldig klare planer for hva som skal inn i de forskjellige stedene. Havnepromenaden blir serveringstung. Mot Dronning Eufemias gate blir det handel. Mellom de to blir det en strøksgate, med matbutikker og ting folk som bor i området trenger. High street shopping i Dronning Euremias gate.

DNB har vært en viktig støttespiller for Oslo S Utvikling i Bjørvika. Olav T. Løvstad fortalte at banken så på Bjørvika med et svært langt perspektiv og mente området ville matche bankens strategi godt.

– Tre sterke eiere var en nøkkel for oss. Det var engasjerte eiere som virkelig tok grep og var langsiktige. De ansatte Paul Lødøen, som hadde lang erfaring fra eiendomsbransjen og prosjektutvikling, og hadde en liten, men veldig kompetent organisasjon. Bjørvikas beliggenhet ved Norges største kollektivknutepunkt var også viktig. Vi så også at interessen fra leietakerne kom raskt, og de var nøye med valget av leietakerne, fortsatte Løvstad.

Ikke bare ble de den største leietakeren, banken har også finansiert utviklingen.

– Dette er områdeutvikling fra A til Å. En partnertankegang som har vært viktig. Vi var tidlig inne i diskusjoner og fikk være en samtalepartner med OSU. Alt har gått etter planen. Husk at det var finanskrise i 2008, men det ble ikke noen stopp i byggingen. En av grunnene til at DNB har kunnet gå så tungt inn med finansiering i OSU, er at de er en eiendomsutvikler og ikke besitter. De selger byggene. Den største samtidige eksponeringen vi har hatt er 5-6 milliarder. Vi har finansiert mer, men det har hele veien vært omløp av eiendommer, sa Olav T. Løvstad.