Det foreslås etablert et storkvartal omkring et avskjermet gårdsrom.
Det foreslås etablert et storkvartal omkring et avskjermet gårdsrom.

Gigantprosjekt på Helsfyr

Veidekke Eiendom og Oslo Areal går sammen om å regulere tre naboeiendommer på Helsfyr. Totalt vil de bygge ca. 45.000 kvadratmeter bolig og næring.

Publisert Sist oppdatert

I mars skrev Estate Nyheter at Veidekke har kjøpt Grensesvingen 9. Dette kom i tillegg til kjøpet av Grenseveien 97 tidligere på året. Nå har Veidekke inngått et samarbeid om felles regulering med Oslo Areal, som eier naboeiendommen Grensesvingen 7. På det totalt 16,7 mål store planområdet vil de bygge ca. 9.000 kvadratmeter næring og 36.000 kvadratmeter bolig. Det sistnevnte tilsvarer ca. 400 boliger.

Prosjektsjef Bjørn Lind i Veidekke Eiendom sier det er for tidlig å gå i detaljer, ettersom Enerhaugen Arkitektkontor nettopp har bestilt oppstartsmøte hos Plan- og bygningsetaten. Han kan imidlertid fortelle at de tar dette prosjektet på største alvor.

– Vi vil erstatte dagens introverte kontor-/logistikkbygg midt på Helsfyr med gode byrom, utadrettet virksomhet på gateplan og boliger med høy bokvalitet. Som ett av byens største knutepunkt, trenger Helsfyr flere boliger for å fungere bedre som knutepunkt. Vi ønsker også å bygge opp under og forsterke Fyrstikktorget som det viktigste møtestedet for mennesker i området, sier Lind

Dette gjøres ved å etablere nye bilfrie strøksgater gjennom området. For å få til dette har Veidekke Eiendom etablert et reguleringssamarbeid med Oslo Areal i Grensesvingen 7.

– I tillegg til gode utearealer på gateplan, ønsker vi å etablere takhager med høy kvalitet. Her legges det til rette for å eksempelvis etablere parsellhager, drivhus, bikuber og felleshus. Dette grepet forsterkes ved å etablere elegante broer mellom takflatene, sier han, og fortsetter:

– Vi ser det som særdeles viktig å supplere den ordinære stedsanalysen med en sosio-kulturell stedsanalyse, slik at vi kan utvikle Helsfyr til et knutepunkt med kvaliteter. Dette gjør vi i samarbeid med de nærmeste naboene. Folk skal føle at her blir det bra. Dette er et så viktig sted, at vi vil gjøre en grundig jobb, sier han.

Enerhaugen Arkitektkontor skriver til PBE at forslaget vektlegger en høy grad av fortetting på grunn av tomtens sentrale beliggenhet i forhold til tiltenkt sentrumsfunksjon Helsfyr-Bryn i Hovinbyen.

Det foreslås etablert et storkvartal omkring et avskjermet gårdsrom med solfylte uteoppholdsarealer. Ved at deler av byggene går opp i høyden, vil boligene få gode utsikts- og solforhold.

Byggene trapper seg nedover fra det høyeste bygget på 16 etasjer langs kvartalets ytterperimeter for å slippe godt med lys inn i gårdsrom. Ved Fyrstikktorget ender boligbebyggelsen på sitt laveste, 7 etasjer.

I gårdsrommet er det tenkt et bygg på 4 etasjer, mens næringsbygget ut mot Grensesvingen vil øke i etasjeantall for å markere overgangen til det urbane området. Byggenes sokkeletasjer ut mot offentlige gateløp/plasser vil henvende seg utad med full etasjehøyde, og vil være egnet for strøkstjenlig næring. I området mot krysset Grenseveien/Grønvoll allé tenkes det et boligbygg på 10-14 etasjer.

Veidekke Eiendom og Oslo Areal skal bygge ut sine respektive tomter hver for seg. Sistnevnte står for 10-15 prosent av den totale utbyggingen som inngår i reguleringsforslaget.

– Vi har forstått at PBE ønsker å etablere en strøksgate mellom Grensesvingen 7 og Fyrstikktorget, og at bygget som ligger her i dag blokkerer for dette og må rives dersom disse planene skal kunne realiseres. Oslo Areal ser dette som en fin mulighet til å videreutvikle kontoreiendommen med et nytt tilbygg med en tilpasset utforming som gjør strøksgaten mulig, og som vi tror vil bidra til å løfte området ytterligere, blant annet gjennom økt aktivitet på gateplan inn mot Fyrstikktorget, sier prosjekt- og utviklingsdirektør Jorunn Grøntveit i Oslo Areal.

Powered by Labrador CMS