Jøran Kallmyr i Advokatfirmaet Ræder representerer eierselskapet Sjøfartsbygningen Eiendoms og Investment AS.
Jøran Kallmyr i Advokatfirmaet Ræder representerer eierselskapet Sjøfartsbygningen Eiendoms og Investment AS.

Fnyser av varelevering med sykkelbud i Oslo sentrum

Eierne av Sjøfartsbygningen mener omlastningssoner til varelevering med sykkelbud er praktisk uholdbart og gir økt risiko for matforgiftning.

Publisert

«I Plan- og bygningsetatens informasjonsmøte 22.06.17 kom det frem at man ser for seg omlastingssoner til varelevering, slik at vareleveringen kan skje med for eksempel sykkelbud. En slik løsning virker både praktisk, økonomisk og juridisk uholdbar.»

Det skriver partner Jøran Kallmyr i Advokatfirmaet Ræder i en høringsuttalelse til Plan- og bygningsetaten (PBE) i forbindelse med områderegulering for gater og byrom i Oslo sentrum, hvor et bilfritt byliv står sentralt. Ræder representerer eierselskapet bak Sjøfartsbygningen i Kongens gate 6.

– Oss bekjent eksisterer det ikke sykler som er i stand til å frakte større mengder med kjøle- og frysevarer uten at kvaliteten påvirkes, skriver Kallmyr, som tidligere var byråd for miljø og samferdsel i Oslo kommune og senere byutviklingskomiteleder i Oslo bystyre.

Sjøfartsbygningen ble oppført i 1914-1915, og regnes for å være en av Oslos første moderne forretningsgårder. Helt siden bygget var nytt, altså i over 100 år, har bygningen hatt varemottak fra gateplan.

Bygningen, som er på ca. 18.500 kvadratmeter, har ulike leietakere som driver næringer som forretning og café, samt kontorer og Kreftforeningens vitensenter. Bygningen huser i tillegg en restaurant, som også er kantine for leietakerne.

Hver dag leveres det 6-8 paller med varer til Sjøfartsbygningen, og hver uke er det over 30 leveringer til bygget. En del leveranser er så store og tunge at de vanskelig kan fraktes mange meter på annen måte enn med bil.

Mange av leveransene er frysevarer og ferskvarer. I brevet til PBE påpeker Kallmyr at varene ved omlasting vil forringes kvalitetsmessig både som følge av støt og temperaturendring, samt ved at ferskvarene blir liggende i kortere eller lengre tid i omlastestasjonene før de er klare til å kjøres videre.

– Løsningen gir dårlig mathygiene og økt risiko for matforgiftning. Vi kan heller ikke se at frakt av større kvanta fersk- og frysevarer er mulig ved bruk av sykler. Oss bekjent eksisterer det ikke sykler som er i stand til å frakte større mengder med kjøle- og frysevarer uten at kvaliteten påvirkes. Dette forholdet må utredes i samråd med næringen og Mattilsynet, heter det i brevet til PBE.

Eierne av Sjøfartsbygningen mener det må utredes hvem som skal dekke de økte kostnadene med omlastestasjoner og merkostnadene for transport.

I brevet vises det også til at «PBE legger raskt til grunn i planprogrammet at det å fjerne parkeringsplasser skaper et mer attraktivt byrom».

– Vi frykter at planens intensjon, nemlig å skape mer liv i gatene i Kvadraturen, ikke vil bli mulig gjennom planen. Snarere tvert i mot, vil planen kunne innebære at det blir mindre attraktivt å bevege seg til Kvadraturen. PBEs forutsetning om at bilfri gater skaper yrende folkeliv, er ikke på noen måte dokumentert, skriver Kallmyr, og fortsetter:

– En forutsetning for at formålet til planprogrammet skal ha en mening, er at det finnes en «kritisk masse» til å faktisk fylle gatene med mennesker. Det er fokus i planprogrammet på hvordan byrommet skal utformes og lignende for at folk skal oppholde seg der. Men det er ikke slik at det er titusenvis av mennesker i Oslo hver dag, vinter som vår, som på grunn av bymøbler og lignende, vil trekke ned til sentrum for å oppholde seg utendørs.

Kallmyr mener det er en svært risikabel idé å gjøre store deler av Oslo sentrum fullstendig bilfritt.

– Oslo kommune tar en høy risiko med Oslo sentrums fremtid. Sentrum har blitt bygget opp gjennom århundrer med næringsvirksomhet. Det har skjedd mange endringer gjennom årene, men aldri før har det blitt vedtatt så raske endringer at næringene ikke har fått muligheten til å omstille seg på en bærekraftig måte, skriver Kallemyr på vegne av Sjøfartsbygningen Eiendoms og Investment AS.

Bak eierselskapet til Sjøfartsbygningen står Major og Advokat Eivind Eckbos Legat.

Sjøfartsbygningen ble oppført i 1914-1915, (Foto: Google Street View)

 

Powered by Labrador CMS