Idrettsskole til Hasle: HasleLinje skal oppføre et nybygg til WANG Ung Oslo på 3.000 kvadratmeter, som er innflytningsklart i 2018.
Idrettsskole til Hasle: HasleLinje skal oppføre et nybygg til WANG Ung Oslo på 3.000 kvadratmeter, som er innflytningsklart i 2018.

Bygger 3.000 m2 på Hasle

WANG Ung Oslo har signert en 20 års avtale med HasleLinje om oppføring og utleie av et nytt skolebygg på Hasle.

Publisert

– Vi er svært glade for at WANG Ung Oslo etablerer seg på HasleLinje. Idrettskolen vil bidra til et positivt mangfold og er helt i tråd med vårt ønske om at området skal være en levende og aktiv «bydel» for alle, sier Jørgen Chr. Flaa, daglig leder på HasleLinje.

Skolebygget oppføres i tre hele etasjer og med en inntrukken toppetasje. Det skal stå ferdig til innflytting ved skolestart høsten 2018. Bygget er på totalt 3.000 kvadratmeter og inneholder blant annet læringsrom, kontorer, kafé-/spiseområder og aktivitetssoner. Bygget har en L-form der arkitektonisk utforming og visuelle kvaliteter rammer inn torget foran Bygg01, det nye leilighets- og handelsprosjektet i de gamle produksjonslokalene til Vinmonopolet.

– Rammesøknad på tiltaket er sendt PBE og svar på søknaden forventes innen utgangen av mars 2017. Det skal etter planen utvikles to mindre næringsbygg mot Haslevangen, hvorav skolebygget til WANG Ung Oslo er det første i rekken, sier Flaa.

Fokus på miljø– HasleLinje er perfekt for WANG Ung Oslo. Her er det grønt og trygt, og vi har sporty samarbeidspartnere i nærområdet. Vi er en skole for idrettsaktiv ungdom fra hele Oslo, og HasleLinje er lett tilgjengelig fra både øst og vest, sier Thomas O. Fjeldstad, rektor WANG Ung Oslo.

WANG Ung Oslo er nyetablert og startet opp i midlertidige lokaler i Mølleparken ved skolestart 2016. De har også en skole i Tønsberg.

– Nærhet til en rekke idrettsanlegg, kort avstand til Oslo sentrum og den gode beliggenheten ved et betydelig kollektivknutepunkt midt i mellom Oslos bydeler i øst, nord og syd, var utslagsgivende for valg av HasleLinje. Ikke minst var det avgjørende for oss at T-bane-ringen har en ny stasjon på Løren, slik at elever fra Oslo vest kan ta banen bort til oss, sier Fjeldstad.

HasleLinje har et høyt miljøkrav og skolebygget skal miljøklassifiseres i henhold til BREEAM-NOR VERY GOOD. LOF Arkitekter har tegnet bygget, i likhet med Portalbygget, Frontbygget og Allerbygget som i dag huser hovedkontorene til COWI, Bymiljøetaten og Aller Media. LOF Arkitekter har også tegnet det nye hovedkontoret til Securitas som er under oppføring og ferdigstilles i mars 2018.

Tilrettelagt for ungdom– På HasleLinje ligger alt til rette for en attraktiv og lærerik skolehverdag for aktive ungdommer. Det skal bygges et skoleanlegg der alle arealer, både inne og ute, skal fungere som læringsarena, og inspirere til aktiviteter og felleskap. Det vil legges ressurser i et uteanlegg med rekreasjonsmuligheter som vil komme alle beboere i området til gode. I tilknytning til skolen planlegges et amfi og en «Tuftepark». Totalt vil 360 elever ha sitt daglige virke på skolen, avslutter Flaa.

Powered by Labrador CMS