Byantikvaren mener utnyttelsesgraden må reduseres. (Illustrasjon: A-lab)
Byantikvaren mener utnyttelsesgraden må reduseres. (Illustrasjon: A-lab)

Byantikvaren vil kutte gigantplaner i Bjørvika

Hvis ikke Oslo S Utvikling og Hav Eiendom kutter i de nye gigantplanene, vil Byantikvaren utarbeide et eget planforslag.

Publisert Sist oppdatert

Estate Nyheter skrev i mars at Oslo S Utvikling (OSU) og Hav Eiendom har startet en mulighetsstudie for tomten som ligger sørøst for Barcode-rekken i Bjørvika. Der vurderer selskapene å bygge brannstasjon, boliger, kontorlokaler og arealer for forretning, bevertning og tjenesteyting.

Totalt skisseres det bygging av totalt 43-50.000 kvadratmeter på tomten, og det høyeste foreslåtte bygget er 5 meter lavere enn de høyeste byggene i Barcode-rekken.

I en uttalelse til Plan- og bygningsetaten (PBE) skriver Byantikvaren at forslaget må justeres vesentlig. I motsatt fall vil Byantikvaren utarbeide et eget planforslag til offentlig ettersyn.

Byantikvaren påpeker at tomten i Bjørvikaplanen har vært avsatt til Kulturhistorisk museum, som ville hatt samspillet med Middelalderparken som et aktivum og som klar føring for volumdisposisjonen og utforming.

– Også utnyttelsesgraden på tomten har bakgrunn i museumsplanene, og bør etter vårt syn nå reduseres, skriver Byantikvaren.

I det vestre feltet av tomten har OSU og Hav Eiendom foreslått etablering av næringsbebyggelse mot vest og nord, boliger mot Middelalderparken i syd og etablering av en næringsbase som dekker hele feltet. Boligene i begge delfelt foreslås utformet som et helhetlig grep som danner fondmotiv (et motiv i enden av en gate eller siktlinje) fra Middelalderparken.

– Som fondmotiv for Middelalderparken må det stilles strenge krav til ny bebyggelse. Også Ladegården blir påvirket av bebyggelsen på denne tomten, mener Byantikvaren, som også tidligere har understreket at «den nye byen» slutter på vestsiden av Ring 1, og at «bebyggelsesmønster, volum, høyder og formspråk fra Barcode ikke skal trekkes videre østover og inn mot Gamlebyen».

Administrerende direktør Rolf Thorsen i OSU har tidligere uttalt til Estate Nyheter at dette er en mulighetsstudie. OSU har opsjon på å kjøpe en tomt av Rom Eiendom som er beliggende sørøst for Barcode-rekken. I tilknytning til denne ligger det også en tomt som eies av Bane NOR (tidligere Jernbaneverket). Denne har Bjørvika Utvikling (eid av Hav Eiendom og OSU) opsjon på å kjøpe.

Det er imidlertid ikke sikkert at kjøpsopsjonene for de to tomtene blir utløst.