UTVIDER: Investeringsdirektør Hallvard Thoresen og adm. direktør Jane Gravbråten utvider til Danmark etter storkjøp. AKA eier 49 prosent av det nye selskapet som kjøper 64 eiendommer av Rema 1000.

AKA, Reitan og Steensland-familien kjøper for 2,8 milliarder i Danmark

AKA AS, Reitan Eiendom AS og Steensland-familiens investeringsselskap AS Straen har kjøpt 64 handelseiendommer i Danmark av REMA 1000.

Publisert Sist oppdatert

Avtalen har en verdi på rundt 2,8 milliarder kroner, og er den største eiendomstransaksjonen som er gjort av private, norske investorer det siste året. Det er Vika Project Finance som har vært tilrettelegger for transaksjonen.

– Kjøpet av den danske eiendomsporteføljen markerer en ny, stor milepæl for AKA. Når vi for første gang gjennomfører en så betydelig investering utenfor Norge, så har det vært viktig for oss som eiere å få til en helnorsk kjøperkonstellasjon. Det har vi lykkes med, sier investeringsdirektør Hallvard Thoresen på vegne av AKAs eiere i en pressemelding.

De tre partnerne har gått sammen om å etablere det norske selskapet DK Retail Invest AS. AKA eier 49 prosent av selskapet, mens Reitan Eiendom har en eierandel på 36 prosent. Straen eier 15 prosent av aksjene i det nye selskapet.

De 64 eiendommene består av REMA 1000-butikker som ligger spredd over hele Danmark. I tillegg har det nye selskapet en opsjon på kjøp av et ytterligere antall eiendommer. Kjøpet gjør at AKA nå blir landsdekkende også i det danske markedet.

– Vi er også stolte av å ha fått til finansiering av en så stor eiendomstransaksjon til gode betingelser i Nordea i lys av de rådende markedsforholdene. AKA har en langsiktig vekst- og utviklingsstrategi som det er blitt mer vanskelig å gjennomføre porteføljevis etter hvert som vi er blitt så store i det norske markedet. Bare de 10 seneste årene har vi gjennomført investeringer på over syv milliarder kroner i Norge. Vi ser derfor på Danmark som en meget spennende mulighet for å kunne fortsette gjennomføringen av vår strategi i ønsket tempo, fortsetter Thoresen.

Ifølge adm. direktør Jane Gravbråten i AKA er leieavtalene med REMA 1000 i Danmark langsiktige «barehouse»-avtaler. AKA skal ha ansvar for teknisk og kommersiell forvaltning av eiendommene, herunder arbeidet med å videreutvikle eiendommene i samarbeid med leietaker. De første eiendommene skal overtas innen midten av februar og de resterende innen utgangen av 2024.

- AKA har siden 2011 hatt et meget nært og godt samarbeid med Reitan Retail (REMA 1000, Reitan Convenience og Uno-X), og vi eier fra før 101 eiendommer som huser deres butikker og andre konsepter over hele Norge. Vi har tidligere lykkes godt med å gå inn i nye markeder, for eksempel i Nord-Norge. Da muligheten til å kjøpe en så stor eiendomsportefølje i Danmark, som skal drives av en av våre aller største samarbeidspartnere, ble presentert oss av Vika Project Finance, så vi på det som en gylden mulighet til videre vekst og utvikling i et meget stort og attraktivt nytt marked for oss. For AKA vil dette bety at vi i 2024 vil ha årlige leieinntekter på over 1 milliard kroner i hel- og deleide handelseiendommer, sier Gravbråten som fortsetter:

– I leieavtalene med REMA 1000 i Danmark ligger det i tillegg til eksisterende leieforhold, også spennende muligheter til å videreutvikle eiendommene. Dette gjør vi løpende i Norge med investeringer på over 100 millioner norske kroner årlig de senere årene i nært samarbeid med våre leietakere. Vi vil for eksempel sammen med REMA 1000 Danmark prøve å bidra til utrulling av lynladere fra Uno-X Mobility i tilknytning til butikkene der det måtte passe.

– Vi i Vika Project Finance er meget fornøyde med å ha bidratt til tilretteleggingen av transaksjonen. Vi er glade for at en lang og konstruktiv kjøpsprosess har resultert i gode nøkkel- og avkastningstall for denne attraktive eiendomsporteføljen, og ikke minst til en særdeles kompetent og solid eierstruktur med AKA i front, sier Thomas Holtan Leskovsky i Vika Project Finance i pressemeldingen.

AKA er Norges store spesialist på dagligvareeiendommer. Selskapet hadde ved årsskiftet en 237 eiendommer med et samlet areal på ca. 530.000 kvadratmeter.

Powered by Labrador CMS