Analyse:

LEIEINNTEKTER PÅ 82,9 MILL.: Vaksdal fabrikk er blant eiendommene som inngår i porteføljen, som i fjor genererte leieinntekter på 82,9 millioner kroner.
LEIEINNTEKTER PÅ 82,9 MILL.: Vaksdal fabrikk er blant eiendommene som inngår i porteføljen, som i fjor genererte leieinntekter på 82,9 millioner kroner.

Agri Eiendom fikk 42 mill. på bunnlinjen

Ca. 70 prosent av inntektene til Agri Eiendom kommer fra utleie til morselskapet Felleskjøpet Agri.

Publisert

Konsernet Felleskjøpet Agri er siden 1896 blitt utviklet til dagens samvirke som er til stede i alle landets fylker unntatt Rogaland og Agder, hvor Felleskjøpet Rogaland Agder holder i tømmene. Grunntanken er å sørge for at eierne, 44.000 bønder, får det de trenger i arbeidshverdagen.

I 2004 ble datterselskapet Agri Eiendom etablert for å ta ansvaret for det meste av konsernets eiendomsmasse. Den er spredt rundt i Norge, samtidig som selskapet har to eiendommer for utleie i Gøteborg og Hammenhøg i Sverige.

Av årsregnskapet for 2020 fremgår det at Agri Eiendom i fjor hadde leieinntekter på 82,9 millioner (81,6 mill. i 2019) og et ordinært resultat etter skatt på 41,8 millioner (28,8 mill.).

I årsberetningen påpeker styret at selskapet skal jobbe for at interne og eksterne kunder lykkes med sine virksomheter.

– Det er i samarbeid med vår eier, Felleskjøpet Agri SA, utarbeidet en oversikt over hvor vi skal jobbe for nyetableringer, relokaliseringer og større oppgraderinger, skriver styret.

I løpet av 2020 er det gjennomført større oppgraderinger på Agris avdelinger på Steinkjer, Otta og Sørkjosen, og det ble åpnet ny innleieavdeling i Manger. Styrene i Agri Eiendom og Felleskjøpet Agri godkjente i 2020 bygging av ny avdeling på Tynset, i tillegg til ny avdeling på Brekstad og oppgradering av avdelingene på Lillehammer og i Førde.

Det jobbes dessuten med planer for eiendomsutvikling på Agris eiendommer på Tunga i Trondheim, Finnsnes, Namsos, Ålesund og Stavanger Havnesilo.

– Selskapet har gjennomgående stabile og gode leietakere og minimale tap på krav, heter det i årsberetningen.

Ca. 70 prosent av inntektene til Agri Eiendom kommer fra utleie til morselskapet Felleskjøpet Agri. De øvrige inntektene kommer fra mange selskaper og institusjoner – både offentlige og private.

– Dette gir selskapet en høy grad av sikkerhet for selskapets kreditt, understreker styret.

Powered by Labrador CMS