Q1: Konsernsjef Amund Tøftum har utfordringer om dagen, spesielt i Sverige.

God vekst, svake resultater i første kvartal

Lønnsomheten i AF Gruppen er negativt påvirket av nedjusteringer i den svenske byggporteføljen.

Publisert Sist oppdatert

Omsetningen til AF Gruppen økte med 9 prosent til 7,4 milliarder kroner (6,8) sammenliknet med samme kvartal i fjor, mens resultat før skatt ble 13 millioner (209). Konsernet leverer gruppen god vekst, men svake resultater for 1. kvartal.

Dette ga en resultatmargin på 0,2 prosent (3,1) ifølge en pressemelding.

I kvartalet ble det foretatt ytterligere nedjusteringer av prosjektestimatene i den svenske virksomheten. Estimatene er nedjustert i størrelsesorden 230 millioner kroner og er knyttet til enhetene i tidligere Betonmast Sverige. Av en total ordrereserve på 7,6 milliarder per 31.03. for virksomhetsområdet Sverige, utgjør ordrereserven til enhetene nevnt over drøyt 2 milliarder. Gjenværende produksjonsverdi i tapsprosjekter i tidligere Betonmast Sverige er 940 millioner.

– Vi leverer svake resultater i første kvartal som følge av utfordringer i enkelte av våre svenske enheter, samt svak lønnsomhet innen bygg. I likhet med andre aktører opplever vi et krevende marked i bygg og eiendom, men resultatene skyldes primært egne prestasjoner. Dette har medført nedjusteringer i vår svenske portefølje. Vi skal sørge for best mulig gjennomføring av de aktuelle prosjektene, sier konsernsjef Amund Tøftum om første kvartal.

Han viser likevel til en solid finansiell posisjon. Kontantstrøm fra driften ble minus 24 millioner (607) og netto rentebærende gjeld på 570 millioner (-371).

Utvalgte punkter

Eiendomsavdelingen hadde et lavt salg av boliger.

– Økende renter og økonomisk ustabilitet har gitt et krevende eiendomsmarked, noe som bidrar til det lave salget. Det ble inngått salgskontrakter på 20 (57) boliger, hvorav vår andel er 9 (26). Det var sju boligprosjekter under produksjon ved utgangen av kvartalet. Totalt antall enheter i produksjon er 940, hvorav vår andel er 438, påpeker Tøftum.

Salgsgraden i igangsatte prosjekter var på 78 prosent. AF har i tillegg en betydelig utviklingsportefølje i Norge som estimeres til 1.580 (1.658) boenheter. Deres andel av dette er 788 (802) enheter.

Bygg hadde en stabil omsetning, men leverer totalt sett et svakt resultat. Ifølge kvartalsrapporten er markedet krevende og det er stor variasjon i resultatene og prestasjonene på prosjekt- og enhetsnivå. Strøm Gundersen og AF Bygg Østfold har gode resultater.

Betonmast rapporterer samlet sett en omsetning på nivå med fjoråret.

– Resultatet i kvartalet er svakt, men er forbedret sammenlignet med 1. kvartal i fjor. Enhetene Betonmast Romerike, Trøndelag, Røsand og Asker og Bærum leverte gode resultater i kvartalet, sier Tøftum.

Powered by Labrador CMS