STORT: Det blir utebetalt mye penger etter skredet i Gjerdrum.
STORT: Det blir utebetalt mye penger etter skredet i Gjerdrum.

900 mill i naturskadeerstatning

Men erstatningsanslaget kommer til å bli endret i takt med mer informasjon om skadeomfanget.

Publisert

Skredet i Gjerdrum gir foreløpig naturskadeerstatninger på rundt 900 millioner kroner. Det viser anslag fra Finans Norge og Norsk Naturskadepool over de materielle skadene.

– Vi er fortsatt i en tidlig fase, tallene er dermed usikre. Erstatningsanslaget kommer til å endre seg når vi vet mer om skadeomfanget. Det vil ta tid før takstfolk kan komme inn i området for å få oversikt slik at vi kan gjøre mer nøyaktige beregninger, sier kommunikasjonssjef Stine Neverdal i Finans Norge i en pressemelding.

Mange boliger i området er enten skadet eller tatt av selve skredet, og det er foreløpig uklart hvilke deler av området rundt skredet som senere kan bli erklært ubeboelig av kommunen.

I tillegg er det setningsskader på en del andre større bygg i området.

– Hvor mye inventar som kan hentes ut vet vi forhåpentligvis mer om i løpet av relativt kort tid. I tillegg til bygningsskadene kommer blant annet kostnader i forbindelse med evakuering av rundt 1.000 mennesker, påpeker hun.

Dessuten kommer erstatninger for andre materielle skader, blant annet biler.

– De evakuerte er i dialog med forsikringsselskapene og får blant annet penger av til å kjøpe seg det mest nødvendige, dessuten dekkes husleie til midlertidig bosted i perioden de er beordret evakuert, sier Neverdal.

Flere har fått hjelp til leiebil fordi bilen deres foreløpig ikke kan hentes. Skredet er en av de største naturskadene Norge har hatt i nyere tid. Skadene etter skred blir ofte omfattende med store erstatninger.

Finans Norge understreker imidlertid at det er nok penger til å dekke alle skadene siden ordningen er langsiktig. Noen år er det få skader, andre år kan det være høye erstatningsutbetalinger etter naturskader.