Aktuelt

Offentlige leietagere må ta miljøansvar

Norsk Eiendoms medlemmer opplever stadig leietagere som ikke vil gå med på miljøkrav. Som den største leietagergruppen må offentlige leietagere ta et miljøvalg og bane vei.

GRØNT ANSVAR: Fagsjef Carl Henrik Borchsenius i Norsk Eiendom er opptatt av de offentlige leietakernes miljøansvar. Foto: Marte Gjærde.
FacebooktwitterlinkedinmailFacebooktwitterlinkedinmail

Kronikk av Carl Henrik Borchsenius, fagsjef bransjeutvikling i Norsk Eiendom.

På mandag tidligere denne uken inviterte Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) til et innspillsmøte om deres Handlingsplanen for økt andel grønne og innovative anskaffelser. Vi ga tydelig uttrykk for at anskaffelse av lokaler også må inngå i et slikt arbeid, og at kravene må harmoniseres med krav fra blant annet finansnæringen.

Difi har, på oppdrag fra Klima- og miljødepartementet, ansvar for handlingsplanen som vil utarbeides i samarbeid med Miljødirektoratet.

Det offentlige leier i dag et betydelig areal. Ved å stille konkrete miljøkrav i alle disse leieforholdene, vil dette bidra til utvikling av grønnere eiendomsbransje. Kravene kan være knyttet til energimerke, sertifiseringssystemer som BREEAM eller andre kriterier. Det må også være et evalueringskriterium som blir tillagt vekt ved endelig valg av lokale.

Ved inngåelse av leiekontrakter kan det også inngås miljøavtale/grønn leieavtale. Norsk Eiendom har en slik avtalemal som vi mener myndighetene bør trekke erfaringer fra. En slik avtale regulerer hvordan man kan gjøre miljømessige oppgraderinger i løpet av en leieperiode. Dette gjelder for eksempel tiltak med vinduer eller ventilasjon, som gir energibesparelse.

For å sikre gode miljøkrav, men samtidig unngå merarbeid, bør også miljøkravene harmoniseres med andre prosesser. Det pågår blant annet et samarbeid mellom finans- og eiendomsbransjen om hvilke krav bankene bør stille for å gi grønne lån. Det vil være nyttig og effektivt om disse kravene harmoniseres med kravene som det offentlige eventuelt etterspør ved leie av lokaler. Her må Difi og andre myndigheter holde kontakt med bransjen.

For at eiendomsutviklere og -forvaltere skal lykkes i en grønn omstilling, er det avgjørende at leietagere er med på denne reisen. Vi mener offentlige leietagere har et særskilt ansvar for å bane vei. Da må Difi og Klima- og miljødepartementet ha grønne miljøavtaler.

Ansetter prosjektdirektør
Karriere
Sitter igjen med millionregning etter eiendomskonkurs (+)
Analyse
Har milliardene – jakter partnere
Transaksjoner
Syndikatene kjøper mest og nå kommer livselskapene
Transaksjoner
Blant de dyreste leilighetene i Bærum (+)
Bolig
Skjer'a? Få med deg alt. Bli abonnent her!
Realkapital Investor går for nybygg i Ski (+)
Utvikling
Stor interesse for å bo i kontorbygg (+)
Utvikling
Kjøpte 15 mål i fjor, nå har giganten fått inn en partner
Bolig
Seiret i eiendomstvist i Bærum (+)
Analyse

Motta gratis nyhetsbrev fra estate

Få eiendomsnyheter alle hverdager, pluss en oppdatering over ukens viktigste og mest leste saker fra eiendomsbransjen hver lørdag.