Aktuelt

Fra mareritt til miljøgate

Storgata har i mange år vært en av byens mest nedslitte gater, men nå får hele traseen et skikkelig løft.

NYTT: Nå starter hovedarbeidet med den nedslitte Storgata. Foto: Glen Widing
FacebooktwitterlinkedinmailFacebooktwitterlinkedinmail

Oslo kommune startet arbeidet med den snaut en kilometer lange hovedgata i 2018 da bussrutene ble lagt om. Nå rykker anleggsmaskinene inn for å grave opp hele gata og gjøre plass nytt vann- og avløpsnett, nye fortau, trikkeskinner og gateelement.

For å kunne starte hovedprosjektet ledes trikken på en midlertidig trikketrasé. Storgata stenges for all trafikk og så lenge prosjektet pågår er det kun fotgjengere som får gå gjennom anlegget.

LES OGSÅ: Dette er brutalt for aktørene

– Storgata er en av byens viktigst kollektivgater med flere trikkelinjer og bussruter. Gata har stort vedlikeholdsetterslep, og flere steder er det smalt fortau, dårlig veidekke og veifundament. De trange holdeplassene gir utfordringer ved av- og påstigning og dette er et ulykkesbelastet område, påpeker Bymiljøetaten.

LES OGSÅ: Thons nye planer i Storgata

Anleggsarbeidet vil ta rundt 30 måneder, og det er ikke småtterier som skal gjøres ifølge Sporveien.

– Det skal graves dypt flere steder. En betongkulvert til alle rør og kabler skal bygges fra Brugata til Hausmanns gate og blir 5-6 meter dyp. Som følge av den dype byggegropa må det spuntes før det graves. En spunt er en støttekonstruksjon av profilerte stålplater som bankes ti meter ned i grunnen for å sikre byggegropa, melder de.

Vil skrote boligprosjekt for park
Bolig
Utleiers ABC – Del 15 – Utleiers vedlikeholds- og utskiftningsplikt
Juss
Har eiendommer for tre milliarder kroner (+)
Analyse
Solgte 23 av 52 leiligheter i forhåndssalget
Bolig
Ønsker 40 boliger og næring på Sæter (+)
Bolig
Les alle PLUSS-sakene ett sted Klikk her!
– Et signal om at området er i utvikling (+)
Utvikling
Dette er Eiendomsspars prosjekt for 2020
Play
Boligprosjekt løftet resultatet for Ellen K. Raaholt (+)
Analyse
Vil fortette ved Akerselva (+)
Bolig