Utvikling

Her planlegges 123 000 kvm

Hovedtyngden av den nye bebyggelsen kommer mot det fremtidige kollektivtilbudet på Ring 2.

FULL UTBYGGING: Planforslaget skal vise full fremtidig utbygging, og legger til rette for at dagens bygningsvolum økes med ca. 80 prosent. Ill: Petter Bogen Arkitektkontor
FacebooktwitterlinkedinmailFacebooktwitterlinkedinmail

– Området fortettes ved transformasjon. Det betyr at eksisterende bygg rives og erstattes av nybygg. Det er begrensede muligheter for å bygge nytt på åpne tomter, fremgår det av planforslaget for Stiftelsen Diakonissehuset Lovisenberg sine eiendommer på Lovisenberg i Oslo.

Planforslaget skal vise full fremtidig utbygging, og legger til rette for at dagens bygningsvolum BRA økes med ca. 80 prosent. Dette for å svare ut siktemålet som Kommuneplanen stiller til utviklingsområdet – med tilretteleggelse for et fremtidsrettet og bærekraftig «cluster» som ivaretar nødvendige oppgaver innenfor human-medisin.

– Forutsetningene for transformasjon er ivaretatt med kommuneplanens målsetting om økt utnyttelse; transformasjon må ha et økonomisk grunnlag, skriver fagkyndig Petter Bogen Arkitektkontor i planforslaget.

Les også: Bygger om til skole ved Akerselva

Forslaget skisserer ny bebyggelse over terreng med et bruttoareal på 88 200 kvadratmeter samt 35 000 kvadratmeter under terreng – totalt 123 200 kvadratmeter.

71 800 kvadratmeter over terreng opprettholdes. Planforslaget skal ivareta sykehus- og omsorgsformål, undervisning og administrasjon, kulturminner og kulturmiljø, boliger, grønnstruktur m.m.

Det største potensialet for ny bebyggelse ligger nord i planområdet, hvor det blir begrensede konsekvenser for det verneverdige miljøet. Mot nord ligger også Ring 2, som skal oppgraderes til en viktig kollektivåre mellom Majorstuen og Carl Berners Plass. I nord ligger i tillegg Arkitekt Rivertz Plass, som blir et viktig (overgangs)sted i møtet mellom Ring 2 og nord-syd aksen i Uelands gates løp. Forbindelsene mellom kollektivtilbudet og sykehusets adkomstplass vil bli de viktigste innfallsportene til Lovisenberg i fremtiden.

Plan- og bygningsetaten er positiv til formålene, «men høyder og bebyggelse er ikke i tråd med overordnede føringer». Etaten fremmer derfor et eget alternativ.

– Omsetningen falt etter bilfritt byliv
Aktuelt
Boligprosjekt falt i fisk for Alf-Inge Håland (+)
Analyse
Vil bygge boliglåve med 19 enheter
Bolig
Aberdeen kjøpte sentrumseiendom (+)
Transaksjoner
Gleder seg til reforhandling av leieavtaler (+)
Analyse
Skjer'a? Få med deg alt. Bli abonnent her!
Tollefsen kjøper mer utviklingseiendom i Asker
Transaksjoner
Starter med produktdesign for ombruk
Aktuelt
Gir vekk eiendom til en verdi av 400 millioner (+)
Analyse
Krefting reagerer på slakt av R8
Aktuelt

Motta gratis nyhetsbrev fra estate

Få eiendomsnyheter alle hverdager, pluss en oppdatering over ukens viktigste og mest leste saker fra eiendomsbransjen hver lørdag.