Utvikling

Vil fornye den grå betongklossen

Forslaget om å totalrehabilitere Tollbugata 2 fikk massiv politisk støtte.

UTDATERT: Tollbugata 2 i Drammen er bygd i 1974, og står foran en total rehabilitering i årene som kommer. (Foto: SPIR Arkitekter)
FacebooktwitterlinkedinmailFacebooktwitterlinkedinmail

Dagens seks etasjer høye kontorbygg i Tollbugata 2 i Drammen ble bygd i 1974, og fikk i 1996 et påbygg i tredje og fjerde etasje. Det var moderne den gangen, men ikke lenger nå.

– Bygget er utdatert i forhold til dagens tekniske standarder, energikrav og markedets ønskede behov. Det har blitt gjort en vurdering av byggets størrelse, miljøprofil, arkitektur og lokalisering sett i forhold til Strømsø Torg. For å sikre hensiktsmessig bruk i fremtiden er ombyggingene nødvendig, skrev SPIR Arkitekter på vegne av Obligo Real Estate i sin søknad om rammetillatelse for rehabilitering av Tollbugata tilbake i januar i år.

Det innebærer blant annet å rive en god del, fjerne påbygget fra 1996 og bygge alt opp på nytt igjen pluss to etasjer på toppen.

– Bygget skal fortsatt benyttes til kontorformål, med utadrettet virksomhet i første etasje som støtter opp under Strømsø torg som et levende byrom, skriver arkitektene.

LES OGSÅ: Har 280 mål å boltre seg på midt i byen

Rådmannen synes rehabiliteringsideen er strålende og innstilte nylig på at kommunen sa ja til å dispensere blant annet på byggehøyde. Et nesten enstemmig formannskap var enige, og ga ham fullmakt til å fullføre behandlingen av dispensasjonssøknaden.

FREMTIDEN: Slik kan bygningen fremstå om alt går utbyggers vei. (Foto: SPIR Arkitekter)

Det eneste fylkesmannen reagerte på er de to ekstra etasjene.

– Vi er negative til byggehøyden da dette bryter med gjeldende plan, uttaler de blant annet.

Hovedhensikten til Obligo Real Estate er å rehabilitere Tollbugata 2 til et moderne, bærekraftig kontorbygg med høy inneklimastandard, flere kontorplasser og utadrettet virksomhet i første etasje. SPIR Arkitekter har planen klar for prosjektet som ligger i umiddelbar nærhet til jernbanestasjonen og bussterminalen.

LES OGSÅ: Tar opp kampen med de beste på Østlandet

– Vi presenterte flere varianter, men ved å fjerne påbygget får vi muligheten til å tilbakeføre bygningen til det opprinnelige byggets arkitektoniske hovedgrep. To ekstra etasjer vil bidra positivt til det opprinnelige uttrykket, sier arkitekt Serge van Nes.

Han forteller at transformasjonen går ut på å skrelle bygningen ned til konstruksjonen før gjenoppbyggingen starter.

– Den originale bæringen er frisk og i god stand, så å bruke den på nytt er god ressursutnyttelse. Den rehabiliterte bygningen vil få en mer åpen og fleksibel planløsning. Det vil også tas nye utsparinger i fasadene for å tilfredsstille gjeldende krav til dagslys, påpeker han.

Ambisjonen er at bygningen skal få nesten-nullenergi-nivå etter FutureBuilts definisjon, og tilfredsstille kriteriene for 50 prosent klimagassreduksjon med tanke på sirkulasjonsøkonomi.

– En av tankene er å få til et godt energikonsept basert blant annet på en moderne variant av fortrengningsventilasjon. Det går blant annet ut på å kombinere bruk av romhøyde ved å begrense nedforede himlinger, med utnyttelse av den termiske massen til betongkonstruksjonen for å gi stabil innetemperatur og godt inneklima. En bonuseffekt er at man samtidig får bedre romhøyde og luftigere romopplevelse, sier han.

LES OGSÅ: Vil ha flytende drivhus i sentrum

Eiendomssjef Tor Pedersen i Obligo Real Estate venter nå på utfallet av klagefristen som går ut om en ukes tid.

– Dette er en standard prosess, så vi kan ikke annet enn å vente. Hva som skjer hvis vi ikke får bygge på de to etasjene, må vi ta stilling til da, sier han.

Pedersen forteller at bygningen har vært gjennom flere rehabiliteringer i årenes løp, og at det er på tide nok en gang.

– Dagens krav til kontorlokaler er ganske annerledes enn i 1974. Det er hensiktsmessig både å få bygningen opp til dagens standard, og ikke minst øke arealet med tanke på nærheten til offentlig kommunikasjon.

– Hva er fremdriften hvis dere får bygge på to etasjer til?

– Vi jobber nå med leiemarkedet, så det er for tidlig å si når det blir byggestart. Vi ønsker ikke å gå ut i markedet med den totale prosjektkostnaden selv om vi naturligvis har en pekepinn, sier han.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Utleiers ABC – Del 8 – Leien
Juss
Neptune mistet 16 leiligheter i bystyret (+)
Bolig
Unge som tenker nytt: Teknolog gikk for digitale nøkler (+)
Karriere
Løvenskiold kjøpte tomt
Transaksjoner
Vil bygge 26 leiligheter i bydel Ullern (+)
Bolig
Estate PLUSS gir deg tilgang til vår nye
Estate Magasin DIGITAL med egen APP
Estate Magasin på telefon,
tablet eller laptop?
Bestill Estate PLUSS her
Toppsjefen går til Statsbygg
Karriere
Går for 42 leiligheter
Bolig
Moduler for 100 millioner
Aktuelt
Superår for eiendomsrådgiver (+)
Aktuelt