Aktuelt

Har solgt 81 prosent av det som bygges

Solon Eiendom har 455 boliger under bygging. 81 prosent av enhetene er solgt.

LEVERER: Stig Bech har fullført sitt første kvartal i Solon Eiendom.
FacebooktwitterlinkedinmailFacebooktwitterlinkedinmail

I første kvartal oppnådde Solon Eiendom en IFRS-omsetning på 448 millioner kroner. Driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) var 37 millioner kroner målt etter IFRS-metoden, ned fra 117 millioner kroner året før.

Målt etter regnskapsmetoden NGAAP var driftsinntektene 456 millioner kroner i første kvartal, mot 366 millioner året før. EBITDA var 79 millioner kroner, noe som er uendret fra året før. NGAAP gir en løpende avregning hvor man i tallene tar hensyn til salgsgraden og produksjonen i prosjektene. NGAAP gir dermed et bedre bilde på den reelle verdiskapningen i boligutviklere enn IFRS, som er inntektsføring av boliger som er overlevert kunden.

Den gjennomsnittlige salgsprisen per enhet i første kvartal var 4,8 millioner kroner. Til sammenligning var gjennomsnittlig salgspris i første kvartal i fjor 6,7 millioner kroner. Nedgangen skyldes at det året før ble solgt flere enheter i det sentrale Oslo.

«Vi ser positivt på utviklingen i den delen av boligmarkedet Solon Eiendom opererer. Selskapet viderefører sin vekststrategi som tar utgangspunkt i de sterke demografiske driverne selskapet har observert de siste årene. Markedet synes fortsatt å være differensiert med god etterspørsel etter premium boliger med attraktiv beliggenhet, høy kvalitet og med god arkitektur», skriver Solon Eiendom i kvartalsrapporten.


Se Solon Eiendom-sjef Stig Bech fortelle Estate Play hvorfor Solon Eiendom oppnår høyere salgspriser enn konkurrenter her:

Nok et gigantisk milliardprosjekt
Bolig
Kjøper omsorgsboliger
Transaksjoner
Pangea med knalltall (+)
Analyse
Snart klart for boligbygging i den splitter nye bydelen
Bolig
Mageplask etter Entra-krav på 20 mill. (+)
Juss
Les alle PLUSS-sakene ett sted Klikk her!
Fikk med seg Husbanken på kombiprosjekt
Bolig
Innmaten er borte, nå starter oppbyggingen
Utvikling
De har eiendom for nesten fem milliarder (+)
Analyse
Nå er han like stor som Statsbygg (+)
Analyse