Bolig

Vegvesenet vil ikke ha flere boliger utenfor sentrum

Kommunen vil ha 60 prosent av boligbyggingen i sentrum, men sliter med å få det til. Statens vegvesen på sin side er bekymret for at det bygges for mye utenfor og foreslår å sette en stopper for dette.

SENTRUMSBOLIGER: Kommunen klarer ikke å oppnå boligdrømmen sin i sentrum, og nå mener Statens vegvesen at det må kraftigere lut til. Foto: Wikiedia Thomas M. Hansen CC BY-SA 3.0
FacebooktwitterlinkedinmailFacebooktwitterlinkedinmail

Dette kommer fem i høringsrunden til kommuneplanens arealdel 2019-2031 i Fredrikstad, der rådmannen viser hvordan de har forvaltet kommunens arealer. Høringsutkastet som ble vedtatt av formannskapet i januar viser at det er innført en målsetting om at 60 prosent av boligbyggingen skal skje i byområdet, 30 prosent i tettstedet og 10 prosent i lokalsentrene.

Befolkningsframskrivingene baseres på en vekst på omtrent 1,2 prosent årlig mot 2031 – eller 1000 innbyggere.

LES OGSÅ: Blir ti ganger større enn Aker brygge

– Antatt befolkning fram til 2031 vil være ca. 95 000 innbyggere, som tilsier en vekst på rundt 14.000 mennesker. For å regne ut et antatt boligbehov i 2031 velger vi å legge til grunn at det bor i snitt to personer i hver bolig. Det vil dermed være behov for omkring 7000 nye boliger fram til 2031, skriver rådmannen.

Målet siden forrige rullering av arealdelen har vært å oppnå 50 prosent boligbygging i byområdet, 40 prosent i tettstedet og 10 prosent i lokalsentrene. Aggregert andel perioden 2013-2017 viser imidlertid helt andre tall – henholdsvis 27, 57 og 16 prosent.

– At vi i forrige planperiode ikke nådde målet betyr at vi må gjøre nye grep nå. Det er mange ferdig regulerte boligområder i tettstedet som er under utbygging. For å kompensere for dette må utbyggingen framover styres sterkere inn mot byområdet, skriver rådmannen og det innebærer følgende tall fram mot 2031:

* Byområdet: 4200 nye boliger
* Tettstedet: 2100 nye boliger
* Lokalsentrene: 700 nye boliger

Det er dette Statens vegvesen reagerer på og savner en rekkefølgebestemmelse som kan bidra til at boligutbygging skjer i henhold til fordelingsprinsippet.

– Kommunen ønsker en slik fordeling og stimulerer til økt byggeaktivitet i sentrum. Vi er likevel bekymret for at det ikke er tilstrekkelig til å snu trenden med for stor andel boligutbygging utenfor. Et spørsmål er om det må inn et tydeligere verktøy som gjør det enklere å styre hvor boligutbygging skal skje. Vi mener det må inn en bestemmelse som ikke tillater reguleringsplaner for boligutbygging utenfor byområdet dersom en ikke har oppnådd en ønsket andel boligbygging innenfor. Slik vi ser det bør kommunen vurdere om det er reguleringsplaner i tettstedene og lokalsentra som kan opphøre, skriver de blant annet.

Statens vegvesen mener planbeskrivelsen er helhetlig og godt gjennomarbeidet.

– I planbeskrivelsen er det redegjort for grep for å nå målet om større andel boliger i byområdet. Plangrepene som gjøres, blant annet med flere detaljerte planbestemmelser, tyder på at kommunen har en langsiktig og bevisst strategi for fremtidig arealutvikling, påpeker Vegvesenet.

LES OGSÅ: River hele kvartalet for å få plass til boliger

En befolkningsvekst på rundt 14.000 innbyggere er hentet fra KOMPAS. Dette er flere enn Statistisk Sentralbyrå opererer med og høyere enn antatt befolkningsvekst som ble lagt til grunn i arbeidet med byutredningen.

– Jo høyere tall en opererer med, jo vanskeligere kan det bli for kommunen å styre at befolkningsveksten skjer i byområdet framfor tettsteder og lokalsentra, sett hen til fordelingsprinsippet 60/30/10. Dersom den faktiske veksten bli lavere enn antatt, kan det bli en utfordring å sørge for at reduksjonen mellom antatt og faktisk vekst ikke skjer i byområdet, bemerker Vegvesenet.

Nesten hele hyttefeltet til 200 mill forsvant på et blunk
Aktuelt
Bygger næringsbygg til over 200 mill
Aktuelt
Oslo Finans med ansettelser
Karriere
Höegh utvider styret
Karriere
Malling med digital storsatsing
Tech
Skjer'a? Få med deg alt. Bli abonnent her!
– Gjeninnfør momsfritaket på offentlig infrastruktur
Aktuelt
Kan revolusjonere morgendagens hyttebygging (+)
Utvikling
UtviklingsABC – Del 3 – Innledende om kjøp av utviklingseiendom
Juss
Advarer mot byggebrems i nord
Utvikling

Motta gratis nyhetsbrev fra estate

Få eiendomsnyheter alle hverdager, pluss en oppdatering over ukens viktigste og mest leste saker fra eiendomsbransjen hver lørdag.