Juss

Kuppforsøk i eiendom slått ned for tredje gang

Bilforhandler i Drammen vant ikke frem med krav om forkjøpsrett til næringseiendom.

STANG UT I TRE RETTSRUNDER: Bilforretningen Mobile Drammen mente de hadde en avtale om å få overta denne eiendommen, men har etter tre rettsrunder ikke fått gjennomslag for kravet. (Skjermdump: Mobile Drammen)
FacebooktwitterlinkedinmailFacebooktwitterlinkedinmail

Drammen tingrett avsa 16. april i år en dom over krav om forkjøpsrett til næringseiendom i Drammen. I 2017 solgte Stephan Invest AS, et eiendomsselskap eid 100 prosent av familien Stephan, to eiendomsselskaper for 120 millioner kroner til det drammensbaserte eiendomsselskapet Fevang AS.

De to selskapene som ble overdratt eide to eiendommer i henholdsvis Bjørnstjerne Bjørnsonsgate 78 og Austadgate 21 sentralt i Drammen.

Krevde å få overta eiendommene
Største leietaker var Mobile Drammen AS, som driver en større bilforretning i lokalene. Kort tid etter at eiendomsselskapene ble solgt fikk de krav fra leietaker om at denne ville overta eiendommene basert på en påstått forkjøpsrett i avtaleverket mellom partene. Stephan Invest AS bestred at det var tale om en reell forkjøpsrett, og at det kun var tale om en forhandlingsrett, og at denne uansett hadde bortfalt av flere grunner.

LES OGSÅ: Utbygger fradømt retten til Frogner-eiendom

Leietaker tok i 2017 ut stevning og krevde fastsettelsesdom for at forkjøpsretten «ikke hadde bortfalt». Ettersom eiendomsselskapene allerede var solgt, anførte Stephan Invest AS at leietaker ikke hadde rettslig interesse i en slik påstand, da denne ikke ville avklart forholdet mellom de to partene på en tilstrekkelig måte.

Drammen tingrett var enig i at leietakeren ikke hadde rettslig interesse i å få dom for en slik påstand, og avviste saken. Leietakeren anket kjennelsen, og også Borgarting lagmannsrett kom til at saken måtte avvises.

REPRESENTERTE SAKSØKTE: Ansvarlig advokat dr juris Niels Kristian Axelsen.

I oktober 2018 tok leietaker ved advokat Finn Erik Winther (Føyen Torkildsen Advokatfirma) på nytt ut stevning. Denne gangen var både Stephan Invest AS og Fevang AS saksøkt. Eiendomsselskapene hadde i henhold til innhentede takster steget betydelig i verdi, og var ifølge disse verdt omtrent 30 millioner kroner mer enn det de ble solgt for i 2017. Advokat Winther anførte på vegne av saksøkerne å ha krav på å få overta eiendommene/aksjene i eiendomsselskapene fra Fevang AS til «markedspris», og krevde også erstatning fra Stephan Invest AS for «alt økonomisk tap».

Dette var dermed tredje gang tvisten om næringseiendommen var til behandling i rettssystemet.

LES OGSÅ: Sameie vant frem mot nabo som vanskeliggjorde adkomst

– Rettigheten bortfalt
Ansvarlig advokat dr juris Niels Kristian Axelsen (Ro Sommernes Advokatfirma) anførte på vegne av de saksøkte at det ikke var tale om noen forkjøpsrett i lovens forstand, men en forhandlingsrett, og at «forkjøpsretten» uansett hadde bortfalt da det i ny leieavtale var avtalt at forkjøpsretten «utgår».

Fevang AS anførte i tillegg at de uansett måtte frifinnes fordi de hadde ervervet eiendomsselskapene i god tro.

Retten tok ikke stilling til innholdet i rettigheten det var tale om, da retten kom til at rettigheten uansett hadde falt bort. Både Stephan Invest AS og Fevang AS ble frifunnet, og begge ble tilkjent fulle sakskostnader på til sammen ca. 1,5 millioner kroner.

– Viktig med presise avtaler
Advokat Niels Kristian Axelsen, som representerte Stephan Invest AS, uttaler til Estate Nyheter at dommen er et resultat av det rettslige prinsippet om at profesjonelle parter har ansvar for egne forutsetninger når man skriver avtaler.

– Dommen viser også hvor viktig det er at avtaler om løsningsretter/forkjøpsretter utformes presist, da rettspraksis ellers tilsier at de skal tolkes innskrenkende, avslutter advokat Axelsen.

Dommen er ikke rettskraftig.

LES OGSÅ: Krevde prisavslag da utsikten forsvant

PBE med helomvending på Vålerenga
Utvikling
Her kan det komme 460 boliger (+)
Bolig
Oslo Finans kjøpte handelsportefølje
Transaksjoner
Får over 100.000 ekstra kvadratmeter å jobbe med (+)
Aktuelt
Støtter seg mer og mer på digitale verktøy (+)
Tech
Ikke gå glipp av noe! Meld deg på nyhetsbrev her!
Eiendomsspar inn i svensk boligutvikler (+)
Aktuelt
Enorme endringer i handelen
Play
Unloc vant avtale med Mustad Eiendom
Tech
Boligprosjektet får 200 meter strandlinje (+)
Aktuelt

Motta gratis nyhetsbrev fra estate

Få eiendomsnyheter alle hverdager, pluss en oppdatering over ukens viktigste og mest leste saker fra eiendomsbransjen hver lørdag.