Nyhter

Sier nei til nytt eiendomsregister

FacebooktwitterlinkedinmailFacebooktwitterlinkedinmail

Byggenæringens Landsforbund (BNL) har på oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet utredet tiltak som kan sikre kvalitet og problemer med useriøse og ukvalifiserte foretak i byggenæringen. 

BNL foreslår å registrere alle arbeider på en eiendom utover ½ G i et nytt register knyttet til matrikkelen. Dette vil gi en tilnærmet full oversikt over hva som gjøres på norske eiendommer. Dataene kan legges til grunn for boligsalgsrapporter. 

Les også: – Halver dokumentavgiften

Les også: Huseiernes Landsforbund kjøper bygård i Oslo sentrum

Huseiernes Landsforbund(HL) reagerer svært negativt på dette forslaget. Administrerende direktør Peter Batta påpeker at forslaget strider mot det allment aksepterte grunnprinsipp at alt innenfor inngangsdøren til hver bolig tilhører den private sfære med unntak av det som etter loven er søknadspliktig.  

– Her har politikere og byråkrater ingen adgang, heller ikke registrering av egeninnsats, vedlikehold eller påkostninger. Dette grunnprinsipp ble lagt til grunn når alle boligeiendommer ble taksert av Skatteetaten for få år siden for å finne nye ligningsverdier til bruk for formuesskatten. Tilsvarende prinsipp praktiseres av kommunene når skattetakst for lokal eiendomsskatt fastsettes.

Les også: – Staten må prioritere kollektivutbygging i Oslo

Les også: – Bygg høyere og tettere

Les også: Pokersjanse kan gi storgevinst

– Ingen utenforstående har noe med hva huseierne gjør av vedlikehold og oppgraderinger av sine boliger. Mange boligeiere kommer ikke til å akseptere et slikt pålegg og vil derfor ikke rapportere inn endringer. Et slikt register vil derfor alltid forbli ufullstendig, påpeker Peter Batta.

– Byggebransjen finner forslagene strålende, og muligens vil myndighetene være enige, for opplysningene kan benyttes til mange andre formål enn å fjerne useriøse håndverkere – for eksempel som grunnlag for pålegg, skatt, forsikringsavkortinger ved skade, gebyrer og annet.

Registreringen ønsker å fremme bruk av obligatorisk boligsalgsrapport. Dette i seg selv vil føre til angst for egeninnsats og ansvar for mangler ved salg, mener Batta. 

Les også: Tre av ti meglere i minus

Les også: – Nye byggeforskrifter fra nyttår

– Registeret kan føre til at mange blir redde for å gjøre noe selv. I alle fall vil mange omgå registreringsplikten. Da er hensikten med registeret borte.

– Dersom et slikt register tas i bruk vil Huseiernes Landsforbund oppfordre våre medlemmer til å boikotte pålegg om registrering, med unntak av det som er søknadspliktig, påpeker Peter Batta i HL.

Les også: – Egenkapitalkrav skaper klasseskille

Les også: Blåser av boligekspertene

Les også: Arbeidsinnvandrere skaper behov for boliger

Les også: – ROT-fradrag bør komme i 2015

Les også: Planbehandling forsinker og fordyrer

Hotell-MVA blir redusert (+)
Juss
Skal bygge 44 leiligheter for 105 mill
Bolig
UtviklingsABC – Del 8 – Særlig om konsesjon og eiendomsutvikling (+)
Juss
Blodrøde tall i mars
Aktuelt
Får 125 mill for å holde aktiviteten opp
Aktuelt
Ikke gå glipp av noe! Meld deg på nyhetsbrev her!
En skrell som tar livet av mange aktører
Aktuelt
Gladmelding om betalingsutsettelse og mva (+)
Juss
Kjøper 2000 boliger i Nederland
Transaksjoner
Vika Project Finance kjøper i Drammen (+)
Transaksjoner

Motta gratis nyhetsbrev fra estate

Få eiendomsnyheter alle hverdager, pluss en oppdatering over ukens viktigste og mest leste saker fra eiendomsbransjen hver lørdag.