SAMARBEID: Over tilførte areal for skolen foreslås studentleiligheter i samarbeid med Oslo Met.
SAMARBEID: Over tilførte areal for skolen foreslås studentleiligheter i samarbeid med Oslo Met.

Vil utvide steinerskole og bygge studentboliger på toppen

Pål Georg Gundersens Merkantilbygg AS ønsker å tilrettelegge for en langsiktig bruk av eiendommen i Oslo sentrum.

Publisert

På vegne av Merkantilbygg AS har arkitektselskapet Blakstad Haffner bedt om forhåndskonferanse byggesak hos Plan- og bygningsetaten (PBE) for St. Olavs gate 2, hvor en videregående steinerskole holder til.

– Skolen har behov for flere undervisningsrom og spesialrom.
I tillegg har skolen et ønske om å utvide med ny linje innenfor musikk/dans/drama, skriver arkitektselskapet i henvendelsen til PBE.

Utvidelsen vil gi en økning på ca. 90 elever fordelt på 3 klasser, og vil øke behovet for klasserom ytterligere.
Over tilførte areal for skolen foreslås studentleiligheter i samarbeid med Oslo Met.

– Bygningen eies av Merkantilbygg AS, og de ønsker med tiltaket å tilrettelegge for en langsiktig bruk av bygningen som skole og studenthus, opplyser Blakstad Haffner.

Tomten er under 1.500 kvadratmeter, og slik arkitektselskapet leser det, vil tiltaket ikke være avhengig av reguleringsplan dersom kommuneplanens bestemmelser om høyde og utnyttelse imøtekommes.


Ifølge arkitektselskapet har det allerede vært avholdt et møte med Byantikvaren, og det anmodes om at de involveres i forhåndskonferansen. Det bes også om at prosjektet får prioritert behandling ettersom det har skoleformål.

Oslo by steinerskole har i dag fem linjer; media, kunst, musikk, real og studiespesialisering. Alle gir generell studiekompetanse.

Powered by Labrador CMS