Aktuelt:

VIL HA FORUTSIGBARHET: Norsk Eiendoms adm. direktør Tone Tellevik Dahl har møtt kommunalministeren for hjelpe til med forutsigbarheten for utviklerne.
VIL HA FORUTSIGBARHET: Norsk Eiendoms adm. direktør Tone Tellevik Dahl har møtt kommunalministeren for hjelpe til med forutsigbarheten for utviklerne.

Vil stagge kommunene med klarere regler

Publisert

Norsk Eiendoms nye adm. direktør Tone Tellevik Dahl hadde nylig møte med kommunalminister Nikolai Astrup. Der var budskapet fra eiendomsbransjen klart:

– Gi oss samme rammevilkår som det de offentlige har når det gjelder mva-refusjon og gi mindre rom for tolkninger av regelverket.

Mva-refusjon har i flere år vært en kime til splid mellom eiendomsutviklere og flere kommuner. Det er særlig når den private utvikleren besørger offentlig infrastruktur, som ved ferdigstillelse overdras til det offentlige, at striden oppstår. Noen kommuner, blant annet Oslo, ønsker å cashe inn å beholde justeringsretten på en merverdiavgift som utbyggerne har betalt.

– Vi mener det er helt galt at kommuner skal kunne cashe inn fra staten på refusjon av det andre har betalt inn. Det handler ikke om at eiendomsbransjen ikke ønsker å bidra, men vi vil ha de samme betingelsene som offentlige utbyggere. Vi la frem et forslag for ministeren. Man kan enkelt utvide mulighetene for å frivillig registrere seg i mva-registeret, det kan gjøres ved en endring av mva-forskriften. En frivillig registrering for utbyggere, vil gjøre utbyggerne til mer jevnbyrdige parter i forhandlingene med kommuene, sier Tellevik Dahl.

Det er vanlig praksis at en utvikler besørger en del offentlig infrastruktur i store utbyggingssaker. Men tiltakene som finansieres skal være saklig begrunnet i utbyggingen. Entra vant blant annet en rettssak mot Oslo kommune etter at kommunen krevde at Entra skulle besørge en sykkelvei i Henrik Ibsens gate, som ligger langt unna Entras utbygging i Tullinkvartalet. Tingretten mente at kravene ikke var saklig begrunnet.

I møtet med ministeren tok Tone Tellevik Dahl også til orde for at staten fjerner tolkningsmulighetene.

– En dom fra Borgarting lagmannsrett i den såkalte Selvaag-saken slår fast at retten har lite å lene seg på når det gjelder tolkningen av regelverket. Hva er kommunenes handlingsrom? Vi har bedt om at staten veldig raskt utarbeider en veileder som sier noe om hva slags infrastruktur som er rimelig og forholdsmessig at utvikler betaler for. Vi har bedt de vurdere mer standardiserte maler, sier Norsk Eiendom-sjefen.

Hun vil ha mer forutsigbarhet for utviklerne, og sier at Nikolai Astrup lovet å se på tematikken.

Powered by Labrador CMS