NI ETASJER: Bygningen skal inneholde ni etasjer inklusive en kjelleretasje med tekniske rom Ill: Link Arkitektur
NI ETASJER: Bygningen skal inneholde ni etasjer inklusive en kjelleretasje med tekniske rom Ill: Link Arkitektur

Vil oppføre kontorbygg i Oslo sentrum

OBOS Eiendom har planene klare for et kontorbygg på over 6 000 kvadratmeter.

Publisert Sist oppdatert

På vegne av OBOS Eiendom har Link Arkitektur søkt om rammetillatelse for Christian Krohgs gate 35 i Oslo sentrum. Søknaden gjelder oppføring av et nytt kontorbygg på eksisterende parkeringsplass.

– Ny bebyggelse skal videreføre Oslo bys kvartalsstruktur og berike sentrumsområdet med nye arbeidsplasser. Kontorbygget vil plassere seg mellom to eksisterende bygningsmasser og videreføre fasadelivet til tilstøtende bygningsmasse, skriver Link Arkitektur i redegjørelsen.

Les også: Blå Kors får rødt lys

Bygningen skal inneholde ni etasjer inklusive en kjelleretasje med tekniske rom. Første etasje skal romme fellesarealer som resepsjon, kantine og møtelokaler. De to øverste etasjene trekkes tilbake fra fasadelivet ut mot Christian Krohgs gate og gårdsrom i bakkant for å få en nedtrapning i etasjer mot fasade og møte med fasadelivet til Hausmanns gate 6.

Bygget vil kople seg på eksisterende parkeringskjeller i Christian Krohgs gate 39 i underetasje, slik at denne kan benyttes til parkering for ansatte og besøkende. Der legges det også opp til sykkelparkering med sykkel-service.

Les også: Thon trekker prosjekt – p-hus for 395 biler blir stående

Av arealoversikten som arkitektselskapet har sendt til Plan- og bygningsetaten, fremgår det at bygget har et bruttoareal på 6 240 kvadratmeter.

Bebyggelsen skal få hovedmateriale i tegl- og platekledning. På denne måten skal bygget gjenspeile sine omgivelser og tilpasse seg områdets fasadeuttrykk og utforming.