SISTE KJØP: Krinkelkroken 1 i Bergen ble kjøpt for drøye 2 år siden.
SISTE KJØP: Krinkelkroken 1 i Bergen ble kjøpt for drøye 2 år siden.

Vil kjøpe, men to år siden siste eiendomskjøp

DNB Scandinavian Property Fund har ikke kjøpt eiendom på over to år.

Publisert

For fire år siden skrev Estate Nyheter om DNB Scandinavian Property Funds økning av investeringsrammen fra 7,5 til 12,5 milliarder kroner. Samtidig skrev fondet at det i «dagens marked» var krevende å finne eiendommer som møtte fondets krav. Siden er det blitt kjøpt tre eiendommer, men det har nå gått to år siden det siste eiendomskjøpet, Krinkelkroken 1 i Bergen.

Samtidig har fondet har mye tørt krutt, med over 3,5 milliarder kroner av investeringsrammen som fortsatt er tilgjengelig. «Eiendomsporteføljen er fortsatt i en oppbyggingsfase mot en målsatt størrelse på NOK 12,5 mrd. Når denne størrelsen er nådd, skal porteføljen tilfredsstille fondets rammer for porteføljestruktur», skriver fondet i kvartalsrapporten.

I fjor solgte fondet hotelleiendommen Quality Hotel Expo på Fornebu, og det er meningen at provenyet skal brukes på nye investeringer. Det opplyses at forvalter er i dialog med ulike markedsaktører i den forbindelse, noe som betyr forhandlinger om kjøp av eiendommer.

I 2021 oppnådde eiendomsfondet, som er ubelånt, en avkastning på 7,4 prosent. Bare i fjerde kvartal var avkastningen på 3,5 prosent. På årsbasis er det yielskompresjon som står for den største delen av avkastningen (4,4 prosent), mens direkteavkastning fra leieinntektene står for 3,8 prosent.

Powered by Labrador CMS