LOGISK: Thor Olaf Askjer i Norsk Eiendom mener forslaget er logisk, selv om det blir høyere etableringsterskel for utbyggerne.
LOGISK: Thor Olaf Askjer i Norsk Eiendom mener forslaget er logisk, selv om det blir høyere etableringsterskel for utbyggerne.

Vil dytte mer ansvar på utbyggerne

Byggkvalitetutvalget foreslår å avvikle både ansvarsrettssystemet og sentral godkjenning. I stedet må byggherrene stå til ansvar overfor myndighetene. Et nødvendig virkemiddel blir å kontraktsfeste kravene med sanksjoner ved brudd på regler.

Publisert Sist oppdatert

Onsdag leverte Byggkvalitetutvalget rapporten til kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup. Blant de mest oppsiktsvekkende forslagene var avvikling av ansvarsrettssystemet og sentral godkjenning. Utvalget mener dagens ansvarsrettssystem ikke oppfyller intensjonen om tydelig plassering av ansvar, men tvert imot medfører uklarhet og ansvarspulverisering.

– Det er mange feil og kvalitetsbrister ved nye bygg. I dag er det slik at konsekvensene er at de som ikke gjør jobben sin kan miste den sentrale godkjenningen. Men det er knapt noen som har mistet den, så det fungerer ikke så bra. Forslaget innebærer at det er byggherre som nå blir ansvarlig dersom det ikke bygges etter loven. De må kontraktsfeste sanksjoner ved brudd, sier Thor Olaf Askjer, adm. direktør i Norsk Eiendom.

Han mener forslaget er ganske radikalt og at det vil ha stor betydning for aktørene.

Les også: Fra klaging på rammebetingelser til viktig samfunnsaktør

– Myndighetene har ikke klart å stenge de useriøse aktørene ute av markedet, så nå sier de fra seg ansvaret. De overfører heller dette ansvaret over til tiltakshaver. Det vi trolig bidra til at etableringsterskelen blir noe høyere hos utbyggerne, sier Askjer.

Han mener samtidig at det er et logisk forslag i lys av at myndighetene legger stadig mer ansvar over på eier, både når det gjelder boliger og næringsbygg.

Powered by Labrador CMS