11.800 KVM: Tiltaket omfatter et bygningsvolum på ca. 11.800 kvadratmeter BRA.
11.800 KVM: Tiltaket omfatter et bygningsvolum på ca. 11.800 kvadratmeter BRA.

Vil bygge nytt for Olympiatoppen på Kringsjå

Det nye bygget er tilpasset Olympiatoppens behov som nasjonalt toppidrettssenter, der arealer for særidretter er trukket ut.

Publisert

aPå vegne av Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité har Dyrø og Moen Arkitekter søkt om rammetillatelse for Sognsveien 228. Søknaden omfatter nybygg for Nasjonalt Toppidrettssenter og flytting av friidrettsstadion / isbane.

– Det ble i 2017 første gang avholdt forhåndskonferanse for et nybygg. Prosjektet den gang var i størrelsesorden 42.000 kvm. Det ble anbefalt ny forhåndskonferanse når prosjektet var kommet lenger, hvoretter prosjektet med storhallalternativet ble skrinlagt, skriver arkitektselskapet i redegjørelsen.

Eiendommen er pr 1.1.2022 overført til Statsbygg, og det er under opprettelse en festeavtale for tomteområde for bygning innenfor tiltaket.

– Tiltaket som nå søkes, omfatter et langt mindre bygningsvolum på ca. 11.800 kvadratmeter BRA tilpasset Olympiatoppens behov som nasjonalt toppidrettssenter, der arealer for særidretter er trukket ut. Bygningen er planlagt innenfor gjeldende byggegrenser og maksimalt tillatte høyder, påpeker Dyrø og Moen.

Byggets plassering i det skrånende terrenget ned mot NIH’s stadionanlegg forutsetter en justert plassering av dette anlegget, som samtidig oppgraderes fra dagens noe nedslitte tilstand.

I forbindelse med tiltaket søkes det å rive noen mindre bygg.

– Arealer som berøres av tiltaket (bygning), består for det meste av en ubebygd naturskråning ned mot dagens friidrettsbane, men berører også del av denne banen.
Dette medfører i en samlet vurdering behov for å flytte friidrettsbanen med geometri lik den eksisterende som vist på utomhusplan, som igjen medfører å kunne opparbeide en ny bane av høy kvalitet.

Det samlede uteområdet skal i fremtiden «fremstå mer ryddig og med kvaliteter som også tilføres ved et nytt planlagt rulleskianlegg, turvei og trebeplantning».

– Visuelt er nybygget godt forankret inn i denne bratte skråningen, og vil oppleves som et innskutt volum i terrenget. Dette anses som positivt knyttet til anleggets fjern- og nærvirkning, samtidig som bygget får en tydelig hovedatkomst fra veisiden og T-banestasjonen, skriver arkitektselskapet.

Powered by Labrador CMS