FORTETTING: Slik ser utviklerne for seg byens nye kvartal.
FORTETTING: Slik ser utviklerne for seg byens nye kvartal.

Vil bygge et nytt sentrumkvartal med 62 leiligheter samt næring

Dagens situasjon inkluderer blant annet byens gamle brannstasjon, to bevaringsverdige bygninger og store parkeringsarealer. Nå ligger det an til ny bebyggelse i opptil fem etasjer.

Publisert

Det såkalte Kvartal 10 i Lillehammer er avgrenset av Tomtegata, Lars Skrefsruds gate, Nordsetervegen og Gamlevegen. Der har eier Thor Bergseng & co hatt utviklingsplaner en god stund, og nå foreligger et forslag til detaljreguleringsplan for store deler av det.

- Hensikten er å utvikle kvartalet til sentrumsformål, herunder bolig, forretning, tjenesteyting og kontor, skriver plankonsulentene Larkas og Areal+ blant annet.

Noe gammelt og noe nytt

Deler av dagens bebyggelse skal være med videre i det nye kvartalet, i tillegg til nybyggene. Som en følge av tilbakemeldingene fra regionale myndigheter og Lillehammer kommune i fjor har utviklerne imidlertid endret forslaget sitt fra 2020. Det inkluderte fortsatt bygg i fire etasjer med en inntrukket femte, men de har også trappet ned fra tre til to etasjer noen steder.

- Forslaget nå komplettere kvartalsbebyggelsen og vil forsterke gatestrukturen. Det er lagt vekt på at høyder, proporsjoner, form, farge og materialbruk i ny bebyggelse skal tilpasses den bevaringsverdige bebyggelsen. Vi mener justert forslag ivaretar verneverdien på en god måte, heter det blant annet.

Lite etterspørsel etter næring

Mot Nordsetervegen foreslår utviklerne fire etasjer over grunnplanet som skal inneholde en matvarebutikk på ca. 1000 kvadratmeter. Men de påpeker at etterspørselen etter nye næringsarealer i sentrum er varierende.

- En butikk med ferskvaredisk vil bli et positivt supplement til dagens tilbud i sentrum, og er vurdert å fungere godt i kombinasjon med boligene over. Kontor og tjenesteyting er en del av reguleringsformålet for å tilrettelegge for mulige lokaler dersom det skulle bli aktuelt. Per nå er det ikke tilstrekkelig etterspørsel etter slike. Tjenesteyting kan innebære legekontor eller annen virksomhet som godt kan tilpasses planlagt boligbebyggelse, presiserer de.

Den nye bebyggelsen skal formes som kvartalsbebyggelse og styrke gaterommet i Lars Skrefsruds gate og Nordsetervegen. Dessuten er den formet med skråtak hvor gesims og mønehøyder er tilpasset strøkets karakter og byens byggeskikk.

Boligmiks

Totalt vil Thor Bergseng & co bygge ca. 62 nye leiligheter med stor variasjon i størrelser. Forslaget viser

• 3 ettroms

• 7 toroms

• 37 treroms

• 15 fireroms

- Nærhet til Lillehammer sentrum gir et godt utgangspunkt for varierte boligtyper og størrelser, noe som legger til rette for en blandet beboermasse. Dette er positivt i en byutviklingssammenheng. I tillegg gjør det prosjektet mer robust med tanke på eiendoms‐ markedet, skriver de.

Alle leilighetene, både nybygget og de transformerte, skal visstnok få en eller flere former for uterom som markterrasse, balkong, vinterhage eller takterrasse. Området er avsatt til sentrumsformål i byplanen.

Thor Bergseng & co eies av Arne og Lars Bergseng på Lillehammer.

Powered by Labrador CMS