NYTT LÅVEBYGG: Utgangspunktet for tiltaket har vært å rive dagens låve som er fra tidlig 60-tallet, og erstatte denne med et nytt låvebygg og et bearbeidet kulturlandskap. Ill: Code arkitektur
NYTT LÅVEBYGG: Utgangspunktet for tiltaket har vært å rive dagens låve som er fra tidlig 60-tallet, og erstatte denne med et nytt låvebygg og et bearbeidet kulturlandskap. Ill: Code arkitektur

Vil bygge boliglåve med 19 enheter

Woxen Utvikling AS ønsker å oppføre et nytt boligbygg som erstatning for eksisterende låve på Voksen gård i Oslo vest.

Publisert Sist oppdatert

På vegne av Woxen Utvikling AS har Code arkitektur søkt om rammetillatelse for Sørkedalsveien 301. Ifølge grunnbokinformasjon fra Statens kartverk betalte Woxen Utvikling 9,6 millioner kroner for eiendommen i 2015.

– Det søkes om oppføring av nytt boligbygg som erstatning for eksisterende låve. Utforming og dimensjonering er basert på den opprinnelige historiske låven som tidligere tilhørte gårdsanlegget. Dette er en bygningshistorisk tilbakeføring som er ment å styrke opplevelsen av det historiske og vernede anlegget, spesielt sett fra tunsiden. Fasaden mot tunet er lik den gamle låven, skriver arkitektselskapet i henvendelsen til Plan- og bygningsetaten (PBE).

Kun få vindusåpninger

Låvebygget vil inneholde underetasje med parkering og 4 etasjer med boliger, til sammen 19 boenheter.

– Det formale konseptet for transformasjon av låven fra bruksbygning til en bygning med boliger, er den historiske røde låven, med sine store ubrutte veggflater av rødmalt, stående trepanel med kun noen få vindusåpninger der dette har vært nødvendig, heter det i den estetiske redegjørelsen.

For å kunne skape virkelig gode boliger i denne historiske strukturen «har det derfor vært helt nødvendig å introdusere et bærende arkitektonisk konsept som både formalt og praktisk på en god måte kan håndtere de arkitektoniske motsetningsforholdene mellom tett bruksbygning og åpen boligbygning».

– Troverdig fortolkning

Ifølge Code arkitektur har målet for prosessen vært å utvikle «en vakker bygning med tilhørende landskap som fremstår med alle de formale og romlige kvalitetene som gjør bygningen til en troverdig fortolkning av den historiske låven og gårdsanlegget som helhet – og samtidig er et eksempel på en moderne boligarkitektur som forener en sterk lokal historisk forankring med en framtidsrettet og bærekraftig formgivning».

Les også: Finerfabrikk kan bli 200 boliger

Voksen gård er en av de viktigste Akergårdene, med et godt bevart firkanttun bygget opp rundt to bruk. Våningshusene på tunet er godt bevart, det eldste er fredet etter kulturminneloven. Fra midten av 1800-tallet hadde fellestunet to markante høylåver. Etter branner tidlig på 1950-tallet ble disse erstattet med noe mindre låver tilpasset endrete driftsformer mot slutten av gårdenes jordbruksepoke.

Redusert kvalitet

– Utbyggingen av Sørkedalsveien, som går gjennom det opprinnelige gårdstunet, har de siste 50 år redusert kvaliteten på gårdstunet dramatisk. Den opprinnelig markerte alleen langs Sørkedalsveien er i sterkt forfall, og bare enkelttrær er nå bevart.

I forbindelse med avvikling av et langvarig utleieforhold for låve og utearealer på Østre Voksen (gjerdefabrikk) ligger det til rette for en omdisponering fra lager/industri til boligformål mv. Låvebygningen ønskes erstattet med et boligprosjekt tilpasset tunets bevaringskvaliteter, skriver arkitektselskapet til PBE.