Aktuelt:

SUNN BELÅNINGSGRAD: - De som må refinansiere nå, har gjerne en relativt sunn belåningsgrad i forhold til markedsverdiene, selv i dagens bilde, sier eiendomsadvokatene Stig L. Bech (t.v.) og Tom Rune Lian i Wiersholm.
SUNN BELÅNINGSGRAD: - De som må refinansiere nå, har gjerne en relativt sunn belåningsgrad i forhold til markedsverdiene, selv i dagens bilde, sier eiendomsadvokatene Stig L. Bech (t.v.) og Tom Rune Lian i Wiersholm.

- Vi ser jo alle at det har stoppet opp i transaksjonsmarkedet

- Rentebildet tar livet av mye, og de fleste forventer at renten skal videre opp. Men den reduserte aktiviteten vi nå opplever kan skape en liten strøm av prosesser på slutten av året, mener Wiersholm-partnerne Tom Rune Lian og Stig L. Bech.

Publisert Sist oppdatert

Mørke skyer er det mange av om dagen, men er det håp utover? Vi har snakket med partnerne Tom Rune Lian og Stig L. Bech i Wiersholm om hvordan verden oppleves fra advokatenes ståsted:

- Situasjonen innebærer utfordringer, det ville vært feil å si noe annet, sier Bech.

- Vi ser jo alle at det har stoppet opp i transaksjonsmarkedet. Litt over 50 milliarder første halvår er i og for seg bra, men det blir neppe noe særlig mer andre halvår – i motsetning til hvordan det pleier å være - med en skikkelig topp i Q4. Rentebildet tar livet av mye, og de fleste forventer at renten skal videre opp. Selv om den flater ut og dipper etter hvert, er det antakelig vanskelig å tenke seg et nivå noe særlig lavere enn i dag. Vi opplever også nær full sysselsetting, vareknapphet og høye kostnader.

- Inflasjonen når nivåer vi ikke har sett siden 80-tallet. Samtidig sitter de sentrale meglerne og andre rådgivere som oss, på flere mandater som det skal jobbes videre med. I Wiersholm ser vi blant annet at flere transaksjoner med utviklingseiendommer er modne. Og mange aktører arbeider nå med prosjekter som skal realiseres to til fem år frem i tid, når markedssituasjonen formodentlig har roet seg. Dette gjelder blant annet eiendommer som skal ut av offentlig eierskap for å stimulere boligbygging - og bygging av enheter som kan dekke andre offentlige behov. Vi opplever kommunene som offensive og villige til å benytte flere former for samarbeide med private aktører, særlig på prosjekterings- og oppføringssiden, sier Lian.

- En mulig relativ fordel for eiendom kontra andre aktivaklasser er den inflasjonshedgingen vi oppnår gjennom en fullstendig og u-capet KPI-regulering i leiekontraktene, sier Bech.

- Her skiller det norske eiendomsmarkedet seg ut, også internasjonalt. Jeg har sagt ved noen anledninger at vi er verdensmestre i inflasjonshedging på eiendomssiden, og et slikt mesterskap kan jo være fint å ha med seg i urolige tider.

- Jeg tror også den reduserte aktiviteten vi nå opplever kan skape en liten strøm av prosesser på tampen av året, det er flere mandater ute som skal fullføres og noen har også budsjetter som skal nås – noe som i seg selv kan være prosessdrivende, sier Lian.

- Det har også vært spekulert i utfordringene som oppstår ved refinansiering, særlig på obligasjonssiden. Vår observasjon så langt er at dette ikke er en problemstilling som favner bredt. De som må refinansiere nå har gjerne en relativt sunn belåningsgrad i forhold til markedsverdiene, selv i dagens bilde. Det blir spennende å følge med utviklingen her, fordi situasjonen nok er vesentlig annerledes i dag enn det vi så i kjølvannet av finanskrisen i 2007/2008.

- Hva med leiemarkedet?

- Det er jo litt spesielt i Oslo, med en svært anstrengt tilbudsside – som medfører fortsatt leieprisvekst, selv om det også her er tendenser til utflating. Det er også interessant å se på tallene for bruk av hjemmekontor, som på landssnitt synes å bare ha endret seg med 10 prosent. Dette er et vesentlig lavere tall enn i resten av Europa, avslutter Bech.

Powered by Labrador CMS