Vi kan ikke lenger være den glemte klimakjempen

Det brukes for mange ressurser, og ofte feil. Derfor må vi leverandører i bygg- og anleggsnæringen bli smartere, bedre og mer langsiktige i hva vi tilbyr og hvordan.

Publisert Sist oppdatert

Vi kan ikke fortsette som nå. Hvert år bruker vi i Norge ressurser tilsvarende 3,6 jordkloder. Det frarøver kommende generasjoner muligheter. Byggeindustriens redaktør har i en leder beskrevet utfordringen godt: «Det er et felles ansvar for oss alle til å være med å bidra til å snu denne utviklingen innenfor de rammene vi har, men byggenæringens aktører, og ikke minst de som kjøper inn disse tjenestene, har et spesielt stort ansvar.» Han peker på at endringene ikke kommer av seg selv. Det krever hardt arbeid, og en vilje og evne til å snu utviklingen. Vi kunne ikke vært mer enig.

Lengre, bedre og smartere

Bygg- og anleggsbransjen beskrives som den glemte klimakjempen. Vi står for 40 prosent av samlet ressursforbruk. Selv om det hele tiden tas valg som er bedre og mer fornuftige, har vi fortsatt en lang vei å gå. Normen må bli at beslutningene som fattes i alle ledd i byggenes verdikjede kjennetegnes av «lengre», «bedre» og «smartere»; fra byggeier og arkitekt til den som er ansvarlig for forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling.

Markus Svenberg, markedsdirektør i BMI Norge
Markus Svenberg, markedsdirektør i BMI Norge

Det vil kreve holdningsjusteringer der man måler det som er mest lønnsomt over tid. Kvalitet i utførelse og valg av robuste materialer gir den lengste levetiden for bygg og boliger, og er også mer gunstig både med tanke på ressursbruk og levetidskostnader. Her kan vi lære av en fremadrettet offentlig sektor: Over halvparten av tildelingskriteriene var vektet på bærekraft i et anbud fra en av landets største kommuner knyttet til innkjøp av teknologi. Det bør vi inspireres av.

Apekatter og peanøtter

Mange velger dyre og eksklusive løsninger på de elementene av et bygg som synes, og litt billigere produkter på elementene som er skjult. Denne strutsestrategien er lite klok over tid. De som «betaler med peanøtter får gjerne apekatter». Konkurranser om oppdrag/anbud skal ikke favorisere den som selger leveransen billigst. De som eier bygg og boliger, de som prosjekterer og til dels entreprenører må forstå at dette forverrer problemet med «bruk-og-kast», og det er mye dyrere for den som eier boligen/bygget.

Andreas Fritzsønn, administrerende direktør i BMI Norge
Andreas Fritzsønn, administrerende direktør i BMI Norge

Like viktig er det at leverandørindustrien går i seg selv for å utvikle løsninger som er designet smartere. Dårlige og uegnede løsninger til et barskt nordisk klima fører til rehabilitering etter få år. Det er lite kostnadseffektivt. Det er uheldig for både mennesker og miljø.

Vi skal gjøre vår del

Kombinasjonen samfunnsansvar og smart forretningsdrift er grunn-ingrediensene i fremtidens mest lønnsomme forretningsmodeller. Det handler om å bruke mindre ressurser, og utvikle arbeidsmåter som gir høyest kvalitet i utførelse og resultat.

Om innkjøpere måles på at valgene både er bærekraftige og lønnsomme, skal vi som leverandørindustri gå i front for å utvikle tjenestene og konseptene som gjør det tydelig hvilke valg som er best for samfunnet, mennesker og lønnsomhet. Vi ønsker også politiske føringer som gir incentiver til prosjekter som er best på ressursbruk over tid.

Vi må ta tak

For å bruke ressurser klokere skal vi gi bedre råd til våre interessenter, og sammen med våre partnere prioritere de prosjektene og kundene som har de beste ambisjonene. Vi skal ikke være redde for å takke nei til prosjekter som er spekket feil. Vi skal investere masse i å forbedre produkter og metoder, og vil gjøre dette sammen med kunder, partnere og konkurrenter. Samarbeid på tvers av fagdisipliner er nødvendig, og vi må alle tørre å sette tydelige krav til hverandre. Det er selve forretningsmodellene som må endres, og her har vi svært gode forutsetninger. Vi ligger langt fremme på digitalisering, og det er en stadig større erkjennelse i norske ledergrupper at grønt er lønnsomt. Ansvar kan ikke dyttes nedover og bortover i verdikjedene. Vi må alle tvinge oss selv til å ta litt mer langsiktige beslutninger hver eneste dag, og være sultne på forbedringer. Ansvaret er kollektivt.

Les mer om hvordan BMI tar tak på denne siden.

Powered by Labrador CMS