GJENBRUK: Bygget med boliger og næring vil være et fullstendig gjenbruksbygg. (Ill.: MAD arkitekter)
GJENBRUK: Bygget med boliger og næring vil være et fullstendig gjenbruksbygg. (Ill.: MAD arkitekter)

Vant konkurranse med gjenbruksbygg

MAD arkitekter og deres partnere vant den internasjonale arkitektkonkurransen Reinventing Cities med et fullstendig gjenbruksprosjekt.

Publisert

Oslo kommune har ambisjoner om å ta en lederrolle i kampen mot klimaendringer og stiller med to eiendommer i Groruddalen i den internasjonale konkurransen Reinventing Cities. Nå er det klart at utvikler Ineo Eiendom, MAD arkitekter, Landskap+ AS, Asplan Viak, Vill Energi AS, Léva Urban Design, Resirqel AS, Mad communication AS og Deichman Bibliotek Stovner stakk av med seieren for prosjektet på Stovner.

På tomten Fossumdumpa på Stovner skal det nå settes opp et stort bygg med boliger og næringslokaler, hvor hele prosjektet er basert på fullt gjenbruk av materialer fra andre byggeplasser. Det skal også startes opp et program for å sette i gang nye arbeidsplasser som er lokalt tilpasset.

– I dette prosjektet har vi virkelig flyttet målstreken for hva som er mulig når det gjelder gjenbruk av bygningsmaterialer i nye prosjekter. Det som er spesielt her er at vi også gjenbruker bæringen i bygningen fra andre steder. Kanskje henter vi også deler av det gamle regjeringskvartalet, sier konsernsjef Nicolai Riise i MAD arkitekter

– Å jobbe på denne måten her er fremtidens måte å drive eiendomsutvikling på. Her er det en helthetlig tilnærming til hva hele bydelen Stovner trenger, fra bolig, næring, arbeidsplasser og steder hvor alle kan møtes, sier prosjektutvikler Vetle Bringsjord hos Ineo Eiendom.

Prosjektet har et bredt sammensatt team, hvor alle er eksperter på sine felt. For å forstå hva Stovner virkelig trenger har også prosjektet tatt med seg en spesialbibliotekar fra Stovner Bibliotek.

Riise forteller at dette prosjektet også har stort fokus på det grønne, hvor også landskapet er gjenbrukt og at alt grønt er spiselig og at beboerne kan vandre fra takhage til takhage.

Om vinnerprosjektet sier juryen:

«Vinnerutkastet gir meget gode løsninger for en rekke prinsipper som juryen anbefaler at legges til grunn for det videre arbeidet:

1) Takhager: «Recipe for Future Living» foreslår en løsningen med takhager med vannansamling, og utstrakte grøntarealer. Dette virker godt løst med tanke på overvannshåndtering.

2) Bygningskropp. Prosjektet har utviklet et tydelig arkitektonisk grep, der miljøløsningene er en integrert del av utformingen. Målestokk og skala er i tråd med reguleringsplanen og virker å gi gode solforhold og et godt forhold til omgivelsene.

3) Medvirkning: «Recipe for Future Living» har en god og troverdig strategi for lokal medvirkning og verdiskaping, og virker å ha god stedsforståelse.»

Det andre prosjektet som vant i Reinventing Cities var The Urban Village på Furuset, «som er et tvers gjennom bærekraftig boligprosjekt som peker ut en ny retning for hvordan vi velger å bo. Tanken er at The Urban Village skal bli en liten landsby i byen hvor det er lett å bli kjent med naboene, der det er rimelige boliger, og hvor bærekraft og kollektive løsninger blir selve navet i bomiljøet».

Vinnerprosjektet på Furuset. Ill: LPO
Vinnerprosjektet på Furuset. Ill: LPO

– Vi er veldig glade for å ha vunnet dette, som del av et fantastisk team, og vi gleder oss til prosessen videre, sier Sophia Keivanlo arkitekt og prosjektansvarlig fra LPO.

I tillegg til LPO står OBOS NYE HJEM, Veidekke, BOLLINGER + GROHMANN som miljøeksperter, landskapsarkitektene SLA, og Hunton Fiber som eksperter på trefiberisolasjon bak prosjektet.

Om vinnerprosjektet på Furuset sier juryen:

«Vinnerutkastet gir meget gode løsninger for en rekke prinsipper som juryen anbefaler at legges til grunn for det videre arbeidet:

* Forhold mot bygata.«The Urban Village» gir mye tilbake til konkurranseområdets sosiale liv og til gatestrukturen rundt, med blant annet en foreslått samlingsplass med god tilgjengelighet, et grendehus åpent for alle og et åpent og inviterende gårdsrom.

* Bygningskropp- og struktur.Prosjektet har et godt løst konsept for bygningskropp, som egner seg godt for det videre arbeidet.

* Fellesløsninger.Prosjektet har godt utviklede fellesområder, særlig det felles veksthuset som fungerer som stedets sosiale hjerte, samtidig som det henvender seg til gata. Dette konseptet egner seg godt for det videre arbeidet.

* Bærekraft.Prosjektet har mål om å oppnå BREEAM outstanding og dette mener juryen bør være et hovedmål i det videre arbeidet. «The Urban Village» har potensiale til å bli et internasjonalt foregangsprosjekt innen bærekraft og bør fokusere på dette i det videre arbeidet.»

Se også MAD arkitekters konsernsjef Nikolai Riise som drømmer om å redde verden: