VANT: Den syvende Aspelin Ramm-prisen gikk til Yngve Bråten.
VANT: Den syvende Aspelin Ramm-prisen gikk til Yngve Bråten.

Vant Aspelin Ramm-prisen 2021

Yngve Bråtens masteroppgave om hvordan Oslos klimastrategi skaper barrierer for dem som har funksjonsnedsettelser vant Aspelin Ramm-prisen 2021.

Publisert Sist oppdatert

– Vi har aldri hatt det vanskeligere. Vi er helt satt ut over nivået på oppgavene i år, sier juryleder Marianne Skjulhaug om valget av vinneren til Aspelin Ramm-prisen 2021.

Prisen, som skal gå til en en masterstudent som har nytenkende ideer om fremtidens byutvikling, ble delt ut for syvende året på rad under Oslo Urban Week. Målet til Aspelin Ramm er å øke kunnskapsnivået rundt by- og eiendomsutvikling, og å stimulere unge mennesker til å velge bransjen.

– Vi driver i en bransje som trenger nye impulser og kunnskaper. Det er viktig å se utenfor komfortsonen, sier adm. direktør Gunnar Bøyum i Aspelin Ramm.

De andre finalistene var Andreas Fornes, som tar for seg sosial merverdi for både innbyggere og utbyggere i transformasjonsområder, og Fredrik Justnes og Sigurd Røgeberg Magelssen, som har tatt utgangspunkt i «hybrid-metoden» for å etterspørre mindre rasjonalitet og mer demokratisering i moderne byutvikling.

– Jeg vil dele prisen med alle informantene mine som er ryggraden til oppgaven min og vil rette en stor takk til veilederen min og instituttet for støtten og alle som har hjulpet meg gjennom et lang feministisk poststrukturalistisk eventyr, sier Yngve Bråten.

Hans oppgave har tatt for seg de utfordringene folk med funksjonsnedsettelse møter som følge av Oslos klimastrategi.

– Utgangspunktet er at vi står foran store klimaendringer som krever store tiltak. Men hvordan skal vi sikre at de grønne tiltakene er sosialt inkluderende? Veldig mange barrierer for å bruke byen er blitt forsterket eller kommer som følge av klimatiltakene, sier Bråten som trekker frem det å ikke komme seg på en buss som en stor barriere for en del med funksjonsnedsettelse.

– Det er noe som gir frykt og angst. Man spør seg selv «kommer jeg på bussen i dag?», sier Bråten.

Her er juryens begrunnelse:

«Oppgaven tar for seg hvordan byer, som Oslo, bør forstå og nærme seg klimaendringer ikke bare som et biofysisk problem, men også som et sosialt rettferdighetsspørsmål. Kandidaten presenterer en kvalitativ utforskning av de iboende politiske, maktbelastede og følelsesmessige aspektene ved Oslos grønne transformasjon, med søkelys på funksjonshemmede. Oppgaven hevder at Oslos ambisjon om å bli en klimarobust by ikke er et nøytralt svar på klimaendringer, men risikerer å produsere og forsterke sosiale forskjeller og ulikheter i hverdagen til funksjonshemmede.

Helt konkret viser kandidaten at urbane klimaendringer og tilpasningspolitikk som ignorerer og utelukker de hverdagslige opplevelsene til funksjonshemmede mennesker vil være utilstrekkelig, uholdbar og urettferdig.

Juryen mener at oppgaven grundig belyser et «hull» i kommunens mobilitetsplanlegging, og sørlig utfordringene for funksjonshemmede med tanke på å komme seg rundt i byen ved hjelp av offentlig transport. Men kanskje aller mest interessant avdekker oppgaven behovet for større bevissthet rundt de dilemmaene som oppstår i forsøkene på å få til bærekraftige løsninger. Formidling av kunnskap betyr mye for å nå utover egne akademiske fagmiljø.

Her stiller Yngve Bråten i særklasse. Ikke bare treffer han et tverrfaglig publikum, men også et bredt publikum, noe som er spesielt viktig innenfor byutvikling.»

Juryleder Marianne Skjulhaug er dekan ved Fakultet for arkitektur og design på NTNU. De øvrige jurymedlemmene er Gunnar Bøyum, konsernsjef i Aspelin Ramm, Per Gunnar Røe, professor ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi ved Universitetet i Oslo og Elin Børrud, professor i By- og regionplanlegging ved Fakultet for landskap og samfunn ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU).

Powered by Labrador CMS