Juss:

KONSEKVENSER: Endret bruk, vesentlig utvidet eller vesentlig endret drift er i utgangspunktet søknadspliktig. Manglende tillatelser kan få store konsekvenser, skriver f.v. advokatfullmektig Inger Lise Mørch, partner Anders Bergene, partner Tone Gjertsen, senioradvokat Christoffer Sortland og senioradvokat Thorstein Vale Opdal, alle DLA Piper.
KONSEKVENSER: Endret bruk, vesentlig utvidet eller vesentlig endret drift er i utgangspunktet søknadspliktig. Manglende tillatelser kan få store konsekvenser, skriver f.v. advokatfullmektig Inger Lise Mørch, partner Anders Bergene, partner Tone Gjertsen, senioradvokat Christoffer Sortland og senioradvokat Thorstein Vale Opdal, alle DLA Piper.

UtviklingsABC – Del 35 – Bruksendring, utvidelse eller endret drift (+)

I en serie artikler setter DLA Piper fokus på hva eiendomsutviklere bør være særlig bevisste på i ulike faser av et utviklingsprosjekt. Denne artikkelen omhandler søknadspliktige bruksendringer, utvidelser og driftsendringer.

Endret bruk, vesentlig utvidet eller vesentlig endret drift er i utgangspunktet søknadspliktig. Dette gjelder selv om bruksendringen ligger innenfor arealformålet eller utvidelsen er en videreføring av samme type drift som tidligere. Manglende tillatelser kan få store konsekvenser, og det er derfor viktig å kjenne til når søknadsplikten oppstår.

Generelt

Bruksendring er søknadspliktig etter plan- og bygningsloven. Et bygg skal brukes til det formålet og på den måten det er godkjent for. Hvis bygget eller deler av det tas i bruk til noe annet, må det søkes om tillatelse fra bygningsmyndighetene. Er et bygg eksempelvis godkjent som bolig, må det søkes om bruksendring hvis det skal benyttes til næringsvirksomhet. Vesentlig utvidelse eller vesentlig endring av eksisterende drift er også søknadspliktig.

Med Estate Pluss får du tilgang til alle PLUSS-sakene med ekstra innhold. Estate PLUSS er vår utvidede redaksjonelle satsning, og kommer i tillegg til vårt eksisterende innhold.

Et abonnement gir tilgang til alt innhold og vi har følgende tilbud

1 bruker
NOK 449,- pr mnd.
Faktureres kun årlig.

Bestill her

2 brukere*
NOK 798,- pr mnd. / 399 pr bruker. Faktureres kun årlig.

Bestill her

3 brukere*
NOK 1 047,- pr mnd. / 349 pr bruker. Faktureres kun årlig.

Bestill her

Ønsker dere flere enn 3 brukere?Bestill her

* Antallet brukere i abonnementet er låst og splittes ikke opp.