REDEGJØR FOR UTVIKLINGSJUSS: Advokatene Line Ravlo-Losvik (t.v.) og Tone Gjertsen i DLA Piper.
REDEGJØR FOR UTVIKLINGSJUSS: Advokatene Line Ravlo-Losvik (t.v.) og Tone Gjertsen i DLA Piper.

Ny artikkelserie: UtviklingsABC

DLA Piper skrev i fjor artikkelserien Utleiers ABC som ble publisert på Estate Nyheter og senere publisert som bok. Nå er de i gang med et nytt prosjekt – denne gangen UtviklingsABC, med partnerne Tone Gjertsen og Line Ravlo-Losvik i spissen.

Publisert Sist oppdatert

– Artikkelseriene som skrives av oss er et gruppeprosjekt hvor det trekkes på hele eiendomsgruppen og også en rekke andre avdelinger i firmaet. Det å kunne samle og dele erfaringer er med på å synliggjøre problemstillinger på en måte som vi tror er lærerikt for både andre og oss selv, sier Line Ravlo-Losvik, som sitter i redaksjonskomiteen sammen med Tone Gjertsen, Andreas Mello-Kildal og Hanne Hommedal.

Mange av fjorårets eiendomstransaksjoner var knyttet til nettopp utviklingseiendom. Gode eiendomsutviklingsprosjekter kan medføre høy avkastning, og de uheldige kan i ytterste konsekvens resultere i konkurser.

LES OGSÅ: Utbyggeren gikk konkurs da entreprenøren forsvant (+)

Tone Gjertsen, som primært jobber med plan- og bygningsrett, har omfattende erfaring knyttet til mange av de problemstillinger som er særegne for slike prosjekter.

– Etter å ha jobbet med mange komplekse eiendomsutviklingsprosjekter har jeg sett at det nesten ikke er noen grenser for hvilke problemstillinger som kan oppstå i slike prosjekter. Heldigvis er det mulig å etablere en god dialog med det offentlige på mange slike saker. Vi har imidlertid også opplevd tilfeller hvor dårlig kommunikasjon og manglende forståelse har resultert i forsinkelser og misforståelser, og i ytterste konsekvens at hele prosjektet har måttet skrinlegges, sier Tone Gjertsen.

Erfaring fra begge siderTone Gjertsen har selv erfaring fra begge sider av bordet, ettersom hun var ansatt i Plan- og bygningsetaten i ca. åtte år, før hun begynte som advokat og rådgiver. Denne erfaringen tror hun er nyttig å ha med seg inn i eiendomsutviklingsprosjektene. Det gjør det enklere å se hvilke problemstillinger som er aktuelle og ha en praktisk tilnærming til hvordan prosjektene skal løses.

– Den juridiske forståelsen av lovbestemmelser alene er ofte ikke den optimale tilnærmingen for å få til et godt samarbeid med det offentlige, tilføyer hun.Mens transaksjoner og leiekontrakter har sine «meglerstandarder» er standarder neste helt fraværende innenfor eiendomsutviklingsprosjektene.

LES OGSÅ: Tapte millioner på blanko-skjøte (+)

– Mange eiendomsprosjekter starter med en transaksjon i form av en opsjonsavtale eller et tomteerverv. Det som finnes av standarder for tradisjonelle erverv av næringseiendom er i liten grad tilpasset de særegne problemstillingene som oppstår i utviklingsprosjekter, og det gjør at tilpasning og skreddersøm er mye viktigere her enn ellers, fremhever Line Ravlo-Losvik.

Fallgruvene tilknyttet eiendomsutvikling er mange, og fagområdene spenner vidt. Det er ofte mange ulike aktører og rådgivere involvert, og i mange saker er det ikke samme person og rådgiver som følger prosjektene fra A til Å. Dette skaper ekstra utfordringer.

– Vi har sett mange eksempler på tolkningstvil i tilfeller hvor de involverte partene ikke har hatt tilstrekkelig fokus på helheten ved avtaleinngåelsen. Et eksempel på uklar terminologi, kan være klausuler om byggetillatelse som vilkår for utbetaling av kjøpesum. Vises det da til rammetillatelse eller igangsettingstillatelse, nevner Ravlo-Losvik som eksempel på en klassisk problemstilling tilknyttet utviklingsterminologi.

LES OGSÅ: Samarbeid endte i millionkrangel (+)

I artikkelserien som vil publiseres i 2020, vil DLA Piper redegjøre nærmere for både transaksjonsrettslige, plan- og bygningsrettslig og tradisjonelle eiendomsrettslige problemstillinger, og hvordan disse påvirker hverandre. De tar gjerne imot tips hva gjelder tema, selv om de allerede er godt i gang med artikkelserien.

Første artikkel vil bli publisert en av de nærmeste dagene.