UTVIKLING: Tolvsrødsenteret skal rives og i løpet av få år erstattes med en ny nærlandsby – Tolvsrød Torg.

Utvikler bydelssenter for 500 millioner

Folksom Eiendom og Coop Eiendom har store planer for det gamle og slitte nærsenteret. Nå skal de rive alt og bygge nytt.

Publisert Sist oppdatert

Tolvsrødsenteret utenfor Tønsberg ble utviklet mellom 1958 og 1980 og består nå av en bensinstasjon, parkeringsplasser og et mindre butikksenter på en 13 mål stor tomt. Her vil Tolvsrød Eiendom (50/50 Folksom Eiendom og Coop Eiendom) bygge et helt nytt bydelssenter med inntil 120 leiligheter og rekkehus, kontorer og butikker. Planarbeidet er allerede i gang.

– Hva prosjektet kommer til å koste avhenger av endelig utnyttelse og løsninger, men man kan si det er et prosjekt til rundt 500 millioner kroner, opplyser administrerende direktør Pål Egeland.

Alle bygningene rundt parkeringsplassen skal rives for å få plass til det som skal bli en nærlandsby for hele lokalområdet, med grønne uterom og møteplasser. Folksoms intensjon er trinnvis utbygging som så langt mulig sikrer at alle leietakere kun trenger å flytte butikken sin en gang. Fremdriften for hele prosjektet er ennå ikke klar, men utviklerne ser for seg byggestart høsten 2020. Bensinstasjonen rives imidlertid allerede i sommer og markerer dermed starten på prosjektet.

– Det er viktig å holde handel og næringsliv i gang under hele byggeprosessen. Derfor vil vi gjøre sentrumsdelen så attraktiv som mulig for folk underveis. Inntil videre blir de fleste parkeringsplassene værende, før de forsvinner under bakken, sier utviklingssjef Ingmar Swanink i Folksom.

I kommuneplanen for Tønsberg er Tolvsrød definert som område for fortetting og viktig bydelssenter. Når alt står ferdig rundt 2024, heter det nye senteret Tolvsrød Torg. Arkitekt Simen Lennertzen ønsker å skape et levende sentrum med en stedstilpasset arkitektur og varierte bygningstyper som er åpne og aktive på bakkeplan.

– Målet er at Tolvsrød Torg skal være et pulserende sted der folk har lyst til bo, jobbe, handle og oppholde seg, understreker han.

Fakta

Folksom Eiendom eies av Folksom i Tønsberg og er et fullsortiments eiendomshus som med unntak av entreprise gjennomfører hele verdikjeden i eiendomsutvikling.Selskapet har i dag en eiendomsportefølje på ca. 50.000 m2 og en utviklingsportefølje på ca. 55.000 m2.Allerede i 2017 hadde selskapet en eiendomsmasse til en milliard kroner.Ifølge proff.no er Cecilie Røed Jørgensen, Fredrik Røed, Asbjørn Røed og Kristian Gjertsen Lundkvist store aksjeeiere.

Powered by Labrador CMS