Juss:

I VRANGLÅS: Leieforholdet fungerte godt i flere år. Men da leietakerne flyttet ut krevde utleieren erstatning for skader som var påført boligen. (Ill. foto)
I VRANGLÅS: Leieforholdet fungerte godt i flere år. Men da leietakerne flyttet ut krevde utleieren erstatning for skader som var påført boligen. (Ill. foto)

Utleier mente leiligheten var rasert og krevde en kvart million i erstatning. Ble tilkjent en ny nøkkel i retten

- Retten viser til at det faktum utleier pretenderer, i utgangspunktet har formodningen mot seg.

Publisert

Vestfold tingrett har nylig behandlet en tvist mellom en utleier og en leietaker i Vestfold, etter at det skar seg da leietakerne flyttet ut i 2020. Leieforholdet hadde pågått siden 2014, og etter utflyttingen mente boligeieren at det var store skader på boligen.

Skadene ble beskrevet som særlig store på gulvflatene, blant annet med synlige fuktskader. I SMS-korrespondanse mellom partene tilbød leietakeren å bytte ut den delen av gulvet hvor det var synlig skade.

Utleier besvarte SMSen med at han hadde funnet flere skader, som han hadde fått dokumentert av takstmann. Det ble gitt frist ut dagen med å komme med tilbakemelding, i motsatt fall ville det ikke være mulighet til å utbedre selv, skrev utleieren. Før leietakerne rakk å komme til boligen for ny befaring, var huseieren i gang med å rive opp gulvet og pusse opp resten av boligen.

Av rapporten fra huseierens takstmann fremgår at det er registrert fuktsvelling i gulvlaminat i stue, kjøkken, gang og to soverom på til sammen 80 kvadratmeter. Konklusjonen er at skadene er «forårsaket av urinering fra hund pågått over lengre tid», og at fuktskade i «vegg/gulv på kjøkken [er] forårsaket av kondens fra kjøleskap der dette har medført til skader på gulvlaminat av mot tilstøtende soverom.»

Kostnadene til utbedring av gulv ble beregnet til 96.976 kroner ekskl. mva. I tillegg ble det i rapporten påpekt at det var en skadet taklampe, at nøkkel fra leietaker var på avveie, at garderobeskapet var skadet, at det var malingssøl på kontakter og brytere, at benkeplaten på kjøkkenet var skadet, og at spyleknappen på toalettet var skadet. Kostnadene for å utbedre dette ble beregnet til 34.000 kroner ekskl. mva. Totalt ble kravet inkl. mva. beregnet til 163.720 kroner.

Etter dette eskalerte tvisten ytterligere. Begge parter engasjerte advokat, og utleier høynet erstatningskravet til 229.000 kroner, etter at utgifter til takstmann, advokat og fuktmåling var tatt med. I tillegg ble det varslet at utleierne ville bli krevd for tapte husleieinntekter, som følge av boligen måtte pusses opp før den igjen kunne settes i utleie.

Nylig møttes partene i Vestfold tingrett. Som bakgrunn for påstanden om at gulvet var ødelagt av hund som hadde skvettet rundt, forklarte utleier blant annet at han ikke har observert at leietakerne har vært ute og luftet hunden hverken morgen eller kveld. I tillegg forklarte utleieren at han har hørt av andre som har vært på besøk hos leietakerne, at det ofte har vært urin og avføring fra hund i boligen.

Dette ble avvist av leietakerne. I tillegg ble det fra leietakersiden vist til at hunden var i bur når den var alene, og dette buret har plastplate i bunnen, som hindrer eventuelt søl å komme ut på gulvet.

Etter «en samlet bevisvurdering» kan retten ikke se at saksøker har sannsynliggjort at saksøker har påført leiligheten fuktskader ved at hunden har urinert på gulvet.

- Retten viser til at det faktum utleier pretenderer, i utgangspunktet har formodningen mot seg, nemlig at to voksne personer i arbeid skal ha levd i en leilighet med tre jenter som i dag er 14, 10 og 6 år, hvor det i årevis har ligget hundeurin rundt omkring på gulvene som ikke har blitt tørket opp.

Retten kan videre ikke se at utleier har sannsynliggjort at det har vært en lekkasje fra kjøleskapet, og at dette har påført leiligheten fuktskader.

- En umiddelbar konsekvens av at de saksøkte frifinnes fra kravet om å erstatte kostnader til gulv, er at leietaker heller ikke kan holdes ansvarlig for øvrige krav som knytter seg til dette kravet, nemlig tapt husleie, kostnader til transport, henting/bortkjøring, utgifter til fuktmåling, og kostnader til advokatbistand, skriver Vestfold tingrett.

Retten finner heller ikke å gi utleier erstatning for skadet taklampe, skadet garderobeskap, malingssøl på kontakter og brytere, fuktskader på benkeplaten på kjøkkenet, og skadet spyleknapp på toalettet.

Retten peker innledningsvis på at ingen av disse forholdene ble tatt opp av utleier under den første befaringen, dernest at det ikke er godtgjort av utleier at det foreligger mangler som skyldes annet enn alminnelig slitasje og elde.

Utleier gikk imidlertid ikke helt tomhendt fra rettssalen:

- Leietakerne har erkjent ansvar for å ha mistet en nøkkel, og det er enighet mellom partene at kostnadene med dette skal erstattes med kr 2.500. Retten finner derfor at saksøkte skal frifinnes mot å betale saksøker kr 2.500, heter det i den ferske dommen.

Vestfold tingrett slår fast at utleier har tapt saken i det store og hele, og har derfor dømt ham til å betale leietakernes sakskostnader. De var på 48.157,60 kroner.

Dommen er ikke rettskraftig.

Powered by Labrador CMS