Juss:

GRUNNRISIKO: Hovedregelen etter standardkontraktene for bygg og anlegg er at risikoen for grunnforhold ligger hos byggherren, med mindre partene har avtalt noe annet, skriver artikkelforfatterne. (Ill. foto)
GRUNNRISIKO: Hovedregelen etter standardkontraktene for bygg og anlegg er at risikoen for grunnforhold ligger hos byggherren, med mindre partene har avtalt noe annet, skriver artikkelforfatterne. (Ill. foto)

Uforutsette grunnforhold i utviklingsprosjekter – hvem bærer risikoen? (+)

Uforutsette forhold ved grunnen er ofte en årsak til konflikt, både i entrepriseforhold og ved transaksjoner. Hvordan bør slike forhold håndteres?

Publisert

Ikke sjelden oppstår uenighet og tvist om uforutsette forhold ved grunnen. Sviktende grunnforhold vil kunne medføre at byggearbeidene blir dyrere og tar lengre tid enn opprinnelig planlagt. Dersom det for eksempel blir nødvendig å foreta ytterligere grunnundersøkelser eller omprosjektere, vil dette kunne føre til forsinkelser og merkostnader som utviklingsselskapet (byggherren) i utgangspunktet selv må dekke.

Illustrerende er oppføringen av Universitetet i Oslo sitt nye Livsvitenskapssenter, som nylig har blitt satt på vent som følge av (blant annet) at det er avdekket mer leire i grunnen enn forventet. Det skal ha medført en tilleggskostnad på ca. 1 milliard kroner for Statsbygg, som er eier av dette prosjektet.

Et spørsmål som ofte oppstår ved uforutsette grunnforhold, er hvem som har ansvaret og risikoen for at arbeidene blir forsinket og dyrere enn forutsatt. Dette spørsmålet kan typisk oppstå både i entrepriseforhold (hvor spørsmålet da er hvem av byggherren og entreprenøren som har risikoen), og ved salg av utviklingseiendom (hvor spørsmålet er om det er selger eller kjøper som har risikoen).

Med Estate Pluss får du tilgang til alle PLUSS-sakene med ekstra innhold. Estate PLUSS er vår utvidede redaksjonelle satsning, og kommer i tillegg til vårt eksisterende innhold.

Et abonnement gir tilgang til alt innhold og vi har følgende tilbud

1 bruker
NOK 449,- pr mnd.
Faktureres kun årlig.

Bestill her

2 brukere*
NOK 798,- pr mnd. / 399 pr bruker. Faktureres kun årlig.

Bestill her

3 brukere*
NOK 1 047,- pr mnd. / 349 pr bruker. Faktureres kun årlig.

Bestill her

Ønsker dere flere enn 3 brukere?Bestill her

* Antallet brukere i abonnementet er låst og splittes ikke opp.