Andelen bolig skal avklares i reguleringsplanen. (Foto: Colliers International)
Andelen bolig skal avklares i reguleringsplanen. (Foto: Colliers International)

Selger utviklingseiendom for 60 mill.

NRP-fond vil selge en logistikkeiendom, som er beliggende i et område avsatt til bolig- og idrettsformål.

Publisert

– Rådmannen i Sandnes kommune har tidligere foreslått at kommen kjøper deler av tomten til idrettsformål, men det har den ennå ikke gjort. Dessuten er det ikke sikkert at kommunen har økonomi til å gjennomføre et slikt kjøp, sier rådgiver Jostein Gjerde i Colliers International.

Prinsens vei 5 har et tomteareal på ca. 13,2 dekar, og er beliggende i nærheten av barne- og ungdomsskole, barnehage, matbutikk og idrettsanlegg. Industriområdet transformeres nå til et boligområde, og i løpet av våren blir det trolig avgjort om deler av tomten skal avsettes til idrettsformål.

– Eiendommen har uansett en god cashflow, og kjøperen betaler ikke veldig mye over normal yield, derfor er det en forholdsvis lav risiko, sier Gjerde.

Prisens vei 5 er tidligere hovedlager/administrasjonsbygg for ASKO, og hoveddelen av bygget leies nå ut til Extra Leker sin nettbutikk.

Det meste av arealene er utleid ut år 2022. Leiekontrakter gir en årlig kontantstrøm på ca. 3.350.000 kroner i 2018, og øker til ca. kr 4,6 millioner frem til 2022. Ifølge Colliers International er det potensial for ytterligere leieinntekter, ettersom ca. 1.000 kvadratmeter kontorlokaler p.t. står ledig.

– Vi kjører nå en parallell prosess med utleie og salg av eiendommen, opplyser Gjerde.

I prospektet oppfordres interessenter spesielt til å avklare fremtidige reguleringsendringer direkte med Sandnes kommune.

Salget av eiendommen skjer gjennom avhending av samtlige aksjer i single purpose-selskapet Prinsens vei 5 AS.