HOPP: Ny regnskapsstandard gjør at Olav Thon Gruppens egenkapital gjør et kraftig hopp.
HOPP: Ny regnskapsstandard gjør at Olav Thon Gruppens egenkapital gjør et kraftig hopp.

Tjente 1,7 milliarder

Olav Thon Gruppen tjente 1,7 milliarder kroner før skatt i første halvår.

Publisert Sist oppdatert

Konsernets egenkapital økte til 57 milliarder kroner, samtidig som markedsverdien på konsernets eiendomsportefølje var 98 milliarder kroner.

– Innføringen av internasjonale regnskapsstandarder, IFRS, i Olav Thon Gruppen medfører blant annet at konsernets eiendommer fra 2019 bokføres til markedsverdier. I forhold til halvårsrapporten for 2018 har dermed bokført verdi av eiendomsporteføljen økt fra 50 til 99 milliarder kroner, og konsernets egenkapital har økt med ca. 40 milliarder kroner til 57 milliarder kroner, sier konserndirektør for finans, Arne B. Sperre.

Olav Thon Gruppen økte leieinntektnivået i første halvår med 45 millioner kroner til 5,525 milliarder. Ledigheten falt til 2,3 prosent.

– Vi er relativt godt fornøyd med resultatet for første halvår. Våre virksomheter utvikler seg godt og vi vokser videre, sier Arne B. Sperre.

– Olav Thon Gruppens investeringer i første halvår var 1,6 milliarder kroner, og majoriteten av dette var i eiendomsprosjekter. Vi styrker kjøpesentrenes posisjon som sentrale møteplasser for handel og opplevelser, og stadig flere av våre hoteller åpnes i ny og tidsriktig drakt. I tillegg har vi over 400 boliger under oppføring for salg og utleie i Oslo-området og i Tromsø. Flere større byutviklingsprosjekter er under planlegging og vil komme de neste årene, fortsetter Sperre.