SLUTTER: Terje Lyngaas går av.
SLUTTER: Terje Lyngaas går av.

Terje Lyngaas slutter som konsernsjef i Solid

Konsernsjef Terje Lyngaas går av som øverste sjef i Solid Gruppen 31. desember.

Publisert

- Styret ønsker å takke Terje for det verdifulle arbeidet han har gjort med å styrke og videreutvikle Solid Gruppen de siste 2,5 årene, og at selskapet under hans ledelse har hatt både sterk vekst og finansiell utvikling, hvilket gjør at konsernet i dag fremstår godt posisjonert for å håndtere utfordringer og muligheter som ligger foran oss, sier styreleder David Kruse i en pressemelding.

Lyngaas ble Fredrisktad-selskapets første konsernsjef i 2020, og har vært en nøkkelperson for å bygge opp selskapsstrukturen, se nye muligheter og skape verdier også utover datterselskapene.

- Det har vært en fantastisk periode for meg å være konsernsjef for en så fin gjeng. Vi har kommet langt på reisen fra å gjøre Solid om fra et familieselskap til et profesjonelt konsern. Det har vært spennende og utfordrende å være den som skulle gå opp denne løypa, og jeg finner det best for meg og Solid å overlate stafettpinnen til nestemann, avslutter Terje Lyngaas.

Arild Borgersen konstitueres som konsernsjef

Styret har besluttet å innsette Arild Borgersen i rollen som konstituert konsernsjef og han vil tiltrede stillingen senest 1. januar 2023.

- Han har lang erfaring av ledelse med storskala entreprenørvirksomhet og kommer sist fra rollen som konsernsjef i Nettpartner. Der har han vært en drivkraft for vekst og strategiutvikling med stor suksess, påpeker Kruse.

Arild Borgersen har over 12 års erfaring som styremedlem i Solid Gruppen, og vil sikre kontinuitet inntil permanent konsernsjef er på plass. En prosess som vil starte i løpet av kort tid.

Lokalt

Solid Gruppen ble etablert i 1975 av Byggmester John Yngvar Johanen og er i dag et entreprenørkonsern med fokus på de fire kjerneområdene entreprenørtjenester innen nybygg av bolig og næringseiendom, entreprenørtjenester innen rehabilitering, boligutvikling fra tomtekjøp, samt eierinteresser i ny teknologi/PropTech.

Johns sønner Lasse og Kim Johansen har tatt over selskapet, sammen med langtidsmakker Runar Oustorp. Gruppen har nærmere 450 ansatte og omsatte i 2021 for over 1,1 milliarder kroner.


Powered by Labrador CMS