«IKKE GOD REKLAME»: - Det er klart at dette ikke er noe bra reklame for oss, sier Kjell Otto Halvorsen, nestleder i styret i Tempelridderordenen sentralt.
«IKKE GOD REKLAME»: - Det er klart at dette ikke er noe bra reklame for oss, sier Kjell Otto Halvorsen, nestleder i styret i Tempelridderordenen sentralt.

Tempelridder konket igjen

Konkursgjengangeren er nestleder i styret i St. Hallvard Av Tempel Ridder Ordenen, hvor medlemmene skal «utvikle sin egen karakter». Nå er han involvert i enda en konkurs.

Publisert Sist oppdatert

Estate Nyheter har i flere artikler omtalt en personkrets som står bak en rekke konkurser. I denne kretsen inngår blant andre den tidligere politimannen Sturle Ingemann Sandnes, som er dømt for bedrageri. Han var sentral da eiendomsutvikleren Bonum ble ført bak lyset i Bygdøy allé.

En annen sentral person er Geir Anders Paulsen, som ble slått personlig konkurs i 2018. I sluttinnberetningen til Oslo byfogdembete skrev bostyrer, advokat Per Omreng, at «personen har drevet som konkursgjenganger i en årrekke».

– Det typiske for konkursene er overtredelser av bokføringsloven og regnskapsloven. Paulsen tar ut midler fra selskap hvor han sitter i ledelsen, i samme perioder hvor selskapet ikke er i stand til å betjene ordinær gjeld, heter det i sluttinnberetningen, som Estate Nyheter omtalte i januar.

Startet med kinarestaurant

Nå har advokat Omreng fått enda en konkurs til behandling hvor Geir Anders Paulsen er sentral. Denne gangen er det GT Graving og Transport AS, som ble registrert i Foretaksregisteret 01.11.2013 med navnet Happy Panda Express AS. Selskapets formål var da «drift av kinarestaurant med servering og takeaway».

Geir Anders Pulsen kom inn som daglig leder og styreleder i selskapet 22.09.2014. Han ble også registrert med en eierandel på 50 prosent.

Den tidligere eieren av kinarestauranten forteller til Estate Nyheter at han ville selge restauranten, og satte inn en annonse i en avis. Han ble deretter kontaktet av Geir Anders Paulsen, som betalte 100 000 kroner for virksomheten. Ifølge den tidligere eieren drev Paulsen restauranten videre en tid.

I 2015 endret imidlertid selskapet navn til Ski Reisebyrå AS, men dette skulle ikke bli den eneste navneendringen. I august 2017 byttet selskapet navn til GT Graving og Transport AS. I løpet av 3 år gikk altså driften fra kinarestaurant via reisebyrå til entreprenørvirksomhet.

Har konkurskarantene

Av kjennelsen avsagt 11.02.2020 i Oslo byfogdembete fremgår det at staten v/Kemneren i Oslo har begjært boet til GT Graving og Transport AS tatt under rettens behandling som konkursbo. Kravet, kr. 325 874, har sin bakgrunn i forfalt og ubetalte restskatt for 2018 samt vedtak om tvangsmulkt; alt med etterfølgende renter og gebyrer.

– Skyldneren har ikke møtt i dagens rettsmøte, og det foreligger ikke opplysninger om gyldig fravær, skriver bostyrer Omreng i konkurskjennelsen.

Der påpeker han også at Paulsen er under konkurskarantene.

Les også: Så lett er det å svindle et aksjeselskap

– Skyldneren er insolvent

Det er også opplyst at selskapet hefter for pådratt skattekrav i størrelsesorden ca. 85 000 kroner, og at selskapet gjennom senere tid ikke innrapporterer noen former for aktiv virksomhet.

– Saksøkeren har et forfalt krav mot skyldneren som det ikke er stilt betryggende sikkerhet for. Det er ikke grunn til å anta at skyldneren kan gjøre opp sin gjeld med egne inntekter eller eiendeler eller at betalingsproblemene er midlertidige. Det ble den 25. januar 2020 avholdt utleggsforretning mot skyldneren med intet til utlegg, og det foreligger dermed også presumsjon for at skyldneren er insolvent, heter det i konkurskjennelsen.

Retten legger derfor til grunn at skyldneren er insolvent.

Ideer fra middelalderen

I Brønnøysundregistrene er Geir Anders Paulsen fremdeles oppgitt som nestleder i styret i St. Hallvard Av Tempel Ridder Ordenen.

Tempelridderordenen er «et inkluderende fellesskap for verdibasert utvikling», som det heter på ordenens hjemmeside. Den har, «liksom flere andre Ordener, hentet idéer og arbeidsformer fra middelalderens ridderordener, og bygget videre på slike tradisjoner».

Ordenens mål er å samle menn for å arbeide i det godes tjeneste – for familiens, samfunnets og eget beste. Den vil støtte sine medlemmer «til å utvikle sin egen karakter».

Ordenen legger ingen bånd på medlemmenes politiske eller religiøse oppfatning, men forutsetter interesse for ideelt arbeid og et ønske om å arbeide for et høyere etisk mål.

Et nytt medlem skal anbefales av tre medlemmer, og man blir deretter valgt inn i Ordenen. Deretter kalles man til en innvielsesseremoni «som skjer under et meget stemningsfullt møte i et arbeidende Tempel».

– Mange steder finns det Utposter. Utpostens arbeid tar sikte på å forberede interesserte menn til et medlemskap i Tempel Ridder Ordenen, heter det på hjemmesiden.

Les også: Eks-politimann med nok en konkurs

Fanget ikke opp historikken

Kjell Otto Halvorsen, nestleder i styret i Tempelridderordenen sentralt, sier han er gjort kjent med artikkelen om Geir Anders Paulsen i Estate Nyheter.

– Han ble innkalt til et møte, og valgte der selv å trekke seg fra vervet, sier Halvorsen.

Han forteller at valg av styremedlemmer gjøres lokalt, og at Paulsens historikk med en rekke konkurser ikke ble fanget opp i Oslo.

– Det er klart at dette ikke er noe bra reklame for oss, men samtidig vil jeg understreke at han ikke er dømt for noe straffbart, sier Halvorsen.

– Reelt behov for karantene

Konkursregisteret opplyser at Geir Anders Paulsen har konkurskarantene i perioden 05.11.2019-05.11.2021. Den utløsende konkursen var i Bygdøy Invest AS, som opprinnelig hadde navnet Magnum Auto AS. I dette selskapet var Paulsen styreleder.

Selskapet ble tatt under behandling som tvangsoppløsningsbo ved Oslo byfogdembetes kjennelse av 28.06.2018. Grunnlaget for tvangsoppløsningen var melding fra Regnskapsregisteret om at selskapet ikke på lovlig måte hadde sendt inn årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for 2016.

– Bostyrets vurdering er at det må anses å foreligge et reelt behov for konkurskarantene ut fra Geir Anders Paulsens tidligere konkurser, antatt kritikkverdige og straffbare forhold og verserende roller i selskaper mv med begrenset ansvar, og at ileggelse av konkurskarantene etter omstendighetene må antas å virke som et rimelig beskyttelsestiltak, fremgår det av sluttredegjørelse til Oslo byfogdembete

Bostyrer var advokat Morten Haugen i Rime Advokater.

Mellommann ved salg av biler

Konkursregisteret er lovpålagt å sladde opplysninger i dokumentene som omfatter straffbare forhold, derfor er 1,5 side av sluttinnberetningen i Bygdøy Invest AS sladdet. Det fremgår likevel at bostyrets undersøkelser – og mottatte henvendelser – har avdekket «at selskapet i flere tilfeller som mellommann har mottatt salgsvederlag og finansiert salgsvederlag fra henholdsvis bilkjøpere og finansieringsselskaper som ikke har vært sikret eller videreformidlet til selger».

– Beløpene synes i stedet å ha medgått til ordinær drift eller utdelinger. Disse forhold, i kombinasjon med omfattende regnskapsmangler og et betydelig antall transaksjoner, tilsier betydelig kritikk mot styreleder Geir Anders Paulsen, heter det i sluttinnberetningen.

DETTE ER SAKEN– Fredag den13. desember skrev Estate Nyheter at den bedrageridømte eks-politimannen Sturle Ingemann Sandnes var sentral da et lite aksjeselskap ville kjøpe Bygdøy allé 14 av eiendomsutvikleren Bonum.

– Selskapet bladde aldri opp de avtalte 66 millionene, og senere ble det sendt en falsk melding til Brønnøysundregistrene om at styret i eierselskapet Bygdøy Alle 14 AS skulle skiftes ut.

– Etter at Estate Nyheter avdekket hvor lett det er å svindle et aksjeselskap, skal Næringsdepartementet se på dagens rutiner i Brønnøysundregistrene.

– Bygdøy allé 14 er ikke den eneste bygården som Sturle Ingemann Sandnes angivelig skulle være med å kjøpe. Også kjøpet av Parkveien 73 i Vika strandet fordi kjøperen – Ødegaard Snekkerverksted AS – ble slått konkurs.

– I januar skrev Estate Nyheter at Geir Anders Paulsen, som linkes til Sturle Ingemann Sandnes gjennom flere konkurser, er nestleder i styret i St. Hallvard av Tempel Ridder Ordenen, hvor menn samles for å arbeide i det godes tjeneste og for et høyere etisk mål.

– I januar omtalte Estate Nyheter også konkursen i Weda AS. Der skrev bostyrer at det er mange «sinte kreditorer» som mener seg bedratt. I tillegg foreligger det mange anmeldelser og sivile saker mot personer i «kretsen» rundt selskapet, og flere er dømt til å betale store erstatningsbeløp.

– I Weda-saken pekte bostyrer også på at eks-politimann Sturle Ingemann Sandnes tidligere er dømt for bedragerier, og at Pål Eriksrud er fratatt advokatbevillingen.

Powered by Labrador CMS