Aktuelt:

NYTT: Taksonomien er et helt nytt rammeverk, som inneholder et klassifiseringssystem for bærekraftige økonomiske aktiviteter. (ill. foto)
NYTT: Taksonomien er et helt nytt rammeverk, som inneholder et klassifiseringssystem for bærekraftige økonomiske aktiviteter. (ill. foto)

Taksonomi og eiendom (+)

Nye krav til målbar ESG og bærekraftig finans vil få betydning for eiendomsbransjen.

Det globale målet om miljømessig, sosial og økonomisk bærekraft fører til en stadig mer stringent regulering av selskapers aktiviteter og forpliktelser. Arbeidet med å integrere ESG (environmental, social and governance) i EUs regelverk for bærekraftig finans har blant annet resultert i EUs forordning 2020/852 (Taksonomien). Taksonomien er et helt nytt rammeverk, som inneholder et klassifiseringssystem for bærekraftige økonomiske aktiviteter.

Taksonomiens hovedformål er å fremme bærekraftige investeringer og motvirke grønnvasking. Kort fortalt er tanken at det skal bli enklere å investere "grønt", samtidig som man skal kunne ha en felles forståelse av hva som faktisk er "grønt" eller "bærekraftig".

Med "bærekraftig" mener EU en økonomisk aktivitet som bidrar positivt til minst ett av følgende seks bærekraftsmål:

Med Estate Pluss får du tilgang til alle PLUSS-sakene med ekstra innhold. Estate PLUSS er vår utvidede redaksjonelle satsning, og kommer i tillegg til vårt eksisterende innhold.

Et abonnement gir tilgang til alt innhold og vi har følgende tilbud

1 bruker
NOK 449,- pr mnd.
Faktureres kun årlig.

Bestill her

2 brukere*
NOK 798,- pr mnd. / 399 pr bruker. Faktureres kun årlig.

Bestill her

3 brukere*
NOK 1 047,- pr mnd. / 349 pr bruker. Faktureres kun årlig.

Bestill her

Ønsker dere flere enn 3 brukere?Bestill her

* Antallet brukere i abonnementet er låst og splittes ikke opp.