Senioranalytiker Ann Kristin Aure i UNION Gruppen har undersølt coworking.aktørene, som har et belegg på litt over 50 prosent.
Senioranalytiker Ann Kristin Aure i UNION Gruppen har undersølt coworking.aktørene, som har et belegg på litt over 50 prosent.

Supervekst i coworking

Den årlige veksten i coworking-arealet har vært på 50 prosent de seneste tre årene.

Publisert Sist oppdatert

Det kommer frem i en spørreundersøkelse UNION Gruppen har foretatt blant coworking-aktørene i Oslo-regionen. Målet har vært å kartlegge de viktigste nøkkeltallene i segmentet, og UNION har tatt for seg tre fjerdedeler av coworkingarealet som var åpnet per første januar 2019.

Ifølge senioranalytiker Ann Kristin Aure i UNION Gruppen viser undersøkelsen at det har vært en årlig vekst i coworking-arealet på 50 prosent de siste tre årene. Samtidig er bare litt over halvparten av arealet fylt opp, med et belegg på 53 prosent. Dermed har hver leietaker 18 kvadratmeter i snitt, noe som tilsvarer et vanlig arealeffektivt kontorbygg.

– Vi ser en klar trend mellom belegget til de enkelte aktørene og hvor lenge det er siden de startet opp. De fleste coworking-arealene som har holdt åpent i mer enn ett år, har et belegg på rundt 80 prosent. Det er imidlertid ingen av aktørene som var med i undersøkelsen som har et belegg på over 90 prosent. I gjennomsnitt er det to år siden de ulike kontorene åpnet, så de fleste aktørene er relativt ferske i markedet, opplyser Ann Kristin Aure.

Ifølge undersøkelsen svarer de fleste coworking-aktørene at de planlegger å vokse i løpet av de kommende 12 månedene.

– I tillegg er det flere andre aktører som har planer om å åpne i Oslo, blant annet WeWork, fortsetter Aure.

Hun mener en stadig økende andel coworking-areal i markedet stiller større krav til gårdeiere, blant annet når det gjelder fleksibilitet, og Aure mener det er ingen tvil om at gårdeiere vil fortsette å bli utfordret på fleksibilitet i tiden fremover.

Powered by Labrador CMS